ANNONSE

26-01-2017

Wilbergs glassklokke

Byantikvar Janne Wilberg sier hun har gitt dispensasjon og går inn for byggesøknaden på Ekely. Er det vanlig å gi dispensasjon til å bygge på et område som er fredet når det er snakk om et inngrep i naturen for å rydde rom til et underjordisk atelier på 1.250 kvadrat?

Vi snakker ikke her om et vanlig bolighus, slik Janne Wilberg fremstiller det i Dagsavisen 23. september 2016. De 1.250 kvadratene skal ligge i fredningssonen, under bakkeplan. Toppen av bygget, som er synbart ligger utenfor fredningssonen i det som i dag er friområde. Har byantikvar Wilberg mandat til å gå imot et fredningsvedtak gjort av byantikvarer i 1997? Hun går her imot sin egen myndighet og opphever fredningen, kaller det dispensasjon. Men det hun gjør er å oppheve fredningen. Hun vil bare ikke si det fordi hun vet hun har gått ut over sitt mandat i denne saken. Videre sier Wilberg i intervjuet at (sitat;) «Det eksisterer allerede tillatelse til å bygge et bolighus på tuftene etter en villa som ble revet i 1989». En del av tomten ble fredet i 1997, resten av tomten gjort til friområde. Ekely-beboerne ble den gang lovet av byantikvaren at det ikke skulle bygges på tomten. Fredningen ble gjort samtidig med fredning av Edvard Munchs vinteratelier og eiendommen rundt dette. «At noe er fredet, betyr ikke at det skal bevares under en glassklokke», sier Wilberg. Men hva er da en fredning? Er det ikke å sikre naturområder med kulturhistorisk verdi fra utbygging? Nå er det fredet! Nå er det ikke fredet! Videre sier Wilberg; «Byantikvaren anser ikke dette som vesentlige inngrep i et fredet kulturminne». Nei vel. Et underjordisk bygg på 1250 kvadrat vil medføre et stort gravearbeid i naturområdet, som er fredet. 4.000 kubikkmeter masse skal fjernes. Det vil være nødvendig med betydelig mengde betong rundt arealet for å sikre stabilitet, fjellet er ikke er fast. Det fungerer som gjennomrislingsanlegg av vann for store eiketrær nedenfor. Biotopen vil ødelegges for alltid og mye av naturen vil dø.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!