16-03-2016

Vingle-Høyre

Jeg registrerte en dag i forrige uke, før jeg var ferdig med frokosten, min to uttalelser fra sentrale Høyrepolitikere som spriket i svært ulike prinsipielle retninger.

I den ene saken sier Nikolai Astrup til Aftenposten at staten skal ta over planleggingen av store, nasjonale transportkorridorer, eksempelvis E18, E6. Han viser til at lokalpolitikere gjennom sine lokale prosesser forsinker og fordyrer store nasjonale vei- og kollektivprosjekter. Før jeg var ferdig med neste brødskive hører jeg Stefan Heggelund i NRK uttale at han kaller den politiske detaljstyringen av Nav for «den siste rest av planøkonomi i Norge».

Dette må i så fall være inntil Astrup får innført sitt forslag om statlig styring av planlegging av transportkorridorer.

Dersom vi et øyeblikk ser bort fra vinglingen disse to Høyreuttalelsene representerer, så er Heggelund – kanskje litt ubevisst – inne på noe spennende som vi allerede arbeider med i Oslo. Den nye byregjeringen skal gjennomføre en tillitsreform som nettopp har som målsetning å gi mer tillit til ansatte som møter innbyggerne slik at gode løsninger kan identifiseres og løses nærmest der de oppstår. Erfaringer fra blant annet Danmark viser at dette både treffer innbyggerens behov bedre og kan gi besparelser for offentlig forvaltning.

Dersom Heggelund og Astrup trenger inspirasjon og retning i sin hverdag som de kan ta med seg tilbake til nasjonalt nivå, så er de velkomne til å besøke Oslo kommune for å se på det arbeidet byregjeringen gjør. Det er kortere fra Stortinget til Rådhuset enn det kanskje noen ganger virker.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!