Tegning til dagens kommentar.

Tegning til dagens kommentar.

Vis bildetekst
Foto: Tegning: Siri Dokken

19-01-2017

Vidar og vargen

I norrøn mytologi får Vidar slutt på ragnarok når han tar livet av ulven. Så enkelt er det ikke for vår tids Vidar.

32 ulver i Hedmark har skapt politisk ragnarok her hjemme. Det er partifelle mot partifelle og ulvetider i norsk politikk. Det er litt morsomt, om du har sans for tilfeldigheter, at da vargen var løs og det var endetid i norrøn mytologi, var det Odins sterke sønn Vidar som fikk slutt på ragnarok da han med sine egne hender reiv i stykker kjeften til Fenrisulven.

Det hadde nok vært mest behagelig for vår tids Vidar om han også kunne gått på ulvejakt og fått slutt på kaoset, men miljøminister Vidar Helgesen kan ikke følge de gamle gudenes lover. Han må følge naturmangfoldsloven.

Siden ulvetiden nådde sitt kokepunkt rundt juletider, har Helgesen lett med lys og lykter etter muligheter for å skyte mer ulv. Men det er ikke et lovlig grunnlag for det. Ulvens skadepotensial i ulvesonen er ikke stort nok. En felling vil være i strid med naturmangfoldsloven og den internasjonale Bern-konvensjonen. Det har justisdepartementets lovavdeling slått fast. Det samme har regjeringsadvokaten.

«Jussen står i veien for politikken. Men loven og jussen må vi forholde oss til», sa Helgesen til Dagsavisen etterpå. Det er noe pussig ved at en minister må minne oss på at vi må følge lover, som for øvrig Stortinget selv har vedtatt, men lite med ulvestriden følger normalen.

Les også: Nå blir det mer ulv

Da Helgesen inntok Stortingets talerstol tirsdag, var ulvemotstanderne klare på galleriet for å gi ministeren en liten hilsen: Ikledd svarte T-skjorter med en hvit bokstav på hvert bryst reiste de seg slik at Helgesen selv på lang avstand kunne lese «Skyt ulven nå».

Hvorfor stortingspresidenten fra Høyre, som selv har stått på plenen og protestert mot Helgesen og sin egen regjering, ikke klubbet ned dette, kan man spørre seg om.

Etter redegjørelsen var fortsatt ikke tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum overbevist av vurderingen fra regjeringens fremste juridiske organer. Det er en for snever tolkning av loven, mener de, og gjentar at de er åpne for at Stortinget kan instruere Helgesen i saken.

Om man legger til grunn at lovavdelingen og regjeringsadvokaten kan sin juss, så er altså det Ap og Sp krever av Helgesen, at han som minister skal bryte norsk lov. La oss se for oss hvordan det kunne utspilt seg: Sett at Frp, Ap og Sp får flertall for deres tolkning av naturmangfoldsloven, og tvinger Helgesen til å forsere ulvejakta. Da tar det nok ikke mange minuttene før WWF eller andre som kjemper ulvens sak, går rettens vei for å bestride vedtaket. Når lovavdelingen og regjeringsadvokaten har sagt sitt om dette, er det lett å se for seg at en domstol vil stanse ulvejakt gjennom en midlertidig forføyning, til saken går for domstolen. De 32 ulvene i Hedmark vil med andre ord overleve denne vinteren også.

Vedum i Sp mener Helgesens håndtering av ulvesaken handler om at Helgesen gikk på et tap i Stortinget og at han etterpå ikke har sagt fra om at Stortingets bestandsmål ikke er mulig å nå. Det stemmer at Høyre og Frp på Stortinget gikk imot forslaget fra egen regjering, og dannet et flertall med Ap og KrF om å ha færre ynglinger enn det regjeringen foreslo. Men at det kunne by på juridiske problemer, var ingen hemmelighet. Faktisk advarte Helgesen mot dette i et svarbrev til Stortinget allerede 26. mai 2016. Her skrev han at: «Min beste forståelse av Bern-konvensjonen er at en lavere nedre grense på bestandsmålet enn dagens faktiske bestand vil være tvilsomt i forhold til konvensjonen».

Les også: Kan ikke kopiere svensk ulvevedtak

For å gi noe håp om ulvejakt, sa Helgesen i sin redegjørelse at det kan være mulig å gjøre endringer i naturmangfoldsloven. Som Dagsavisen har omtalt har svensk høyesterett tillatt felling av 24 ulv i Sverige med begrunnelse i en lovhjemmel fra Bern-konvensjonen og EUs habitatdirektiv. Den lovhjemmelen er ikke i det norske lovverket. Spørsmålet er om man kan inkludere dette punktet også i den norske loven. «Det burde være mulig for alle å vurdere», sier Helgesen til Dagsavisen. Vel, Helgesen har allerede tatt det opp med Venstre, og i møte mellom ministeren og Venstre var beskjeden klar: Aldri i livet. I samarbeidsavtalen med regjeringen heter det at naturmangfoldsloven ligger fast. Når Helgesen likevel tar opp dette på Stortinget blir det spennende å følge fortsettelsen: Er presset fra ulvemotstandere i Høyre, i regjering og fra Hedmark så stort at Helgesen & co. vil utfordre hele regjeringsgrunnlaget, samarbeidsavtalen, for å få slutt på ragnarok? Eller kan det være behagelig å få plassert skylda for den manglende ulvejakta og lovendringer på Venstre? Det kan jo tenkes at det ikke er et nederlag for Venstre om de får «skylda» for å ha stanset en lisensjakt på ulv.

Les også: Tre nye ulver kan felles utenfor ulvesonen


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!