06-11-2014

Vi tar det på største alvor

Moss Dagblad sin leder på onsdag mer enn antydet at jeg var arrogant og ikke tar sykefraværet i Moss kommune alvorlig.

Det er fullstendig feil. Hele styringsflertallet i Moss tar situasjonen på største alvor og har trolig også gjort mer for å fokusere på dette enn mange før oss.

Jeg er glad for at Moss Dagblad setter søkelyset på utfordringen. Dette er et viktig område å sette søkelyset på. Vi har i Norge et sykefravær som er høyere enn mange land vi sammenligner oss med. I kommunesektoren er den enda høyere. Mye av det skyldes selvfølgelig hvilke oppgaver som det offentlige løser, men det kan uansett ikke forsvare et sykefravær på 8-14 prosent hvor mange kommuner befinner seg. Målet i Moss er i første omgang å komme ned på 9,5 prosent.

Sykefraværet er et lederansvar og derfor har vi i Moss innført lederavtaler hvor dette er ett av målene som skal nås. Vi deler ut IA-pris hvert år, og vi fokuserer på dette temaet i mange ulike sammenhenger, både politisk og administrativt. Vi har det siste året også utviklet ny arbeids­giverstrategi og satt skarpt fokus på medarbeiderskap.

Jeg deler ikke hovedverneombud Nils Jørgen Kraft sin analyse. Han skylder på kommunens økonomiske situasjon som tilsier nedbemanning og nye omstillinger i pleie- og omsorgssektoren.

Omstilling må vi igjennom og det er snarere normalsituasjonen enn det motsatte i dagens samfunn. Da må vi samtidig kunne tilby gode arbeidsforhold. Ser vi på sykefraværet i Moss i perioden fra 2000 og fram til i dag, er det kun to år (2004 og 2005) hvor fraværet har vært lavere enn det er nå. Vi ser den samme trenden også innen pleie- og omsorgssektoren. Det forteller meg at omstillingen ikke er hovedårsaken til vårt høye og stabile fravær. Men vi jakter fortsatt på de gode svarene.

Sykefraværet er en alvorlig samfunnsutfordring hvor vi alle må bidra for å finne de gode og varige løsningene.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!