25-10-2016

Vi som slåss for Oslo

Mellompartienes Oslo-representanter på Stortinget vil kjempe mot regjeringens kutt til Groruddalssatsningen. Det er bra. Men de må også slåss for andre Oslo-saker.

Det er både overraskende og urovekkende at regjeringen tar lett på Oslos utfordringer ved å kutte i Grorudalssatsningen. Og det er forbilledlig at KrF og Venstres Oslo-representanter søker å forhindre negative konsekvenser som påføres Oslo fra en regjering de selv støtter. Groruddalssatsningen har vært et spleiselag mellom regjeringen og Oslo kommune. Regjeringens forslag står derfor i grell kontrast til byrådets styrking av Groruddalssatsningen. Byrådet øker i sitt budsjettforslag sin andel av satsningen fra 50 millioner kroner i 2016, til 55 millioner kroner i 2017 og 60 millioner kroner de tre årene etter det. Vi gjør dette fordi det er nødvendig. Det vanlige i spleiselag er at man trekker sammen. Det vanlige ville derfor nå vært at regjeringen økte, og ikke reduserte sitt bidrag. Jeg har tro på at KrFs Hans Olav Syversen, som tidligere har vist at han er en god Oslo-ambassadør, får regjeringen til å matche byrådets økning i Groruddalssatsningen.

Oslo-representantene fra mellompartiene må imidlertid også være med på å rette opp i en den store urettferdigheten som over flere år har vært rettet mot Oslos barnevernsbarn. Siden 2004 har Oslo, som eneste kommune i Norge, hatt ansvaret for andrelinjebarnevernet, noe som blant annet betyr at kommunen har det faglige og finansielle ansvaret for barn som er plassert utenfor hjemmet enten i institusjoner eller fosterhjem. I revidert budsjett 2016 fastsatte regjeringen finansieringen av en forsøksordning i tre kommuner som får tilnærmet samme ansvar som det Oslo i dag har for andrelinjebarnevernet. Men det er en viktig forskjell på Oslo og disse tre kommunene: Finansieringen av Oslos barnevern ville vært 28 prosent høyere hvis Oslo hadde vært finansiert på samme måte som forsøkskommunene. I sommer skrev alle partiene i Oslo bystyre et brev hvor de ba regjeringen rette opp denne skjevheten i revidert budsjett for 2016. Det ble ikke gjort. Det er derfor særlig skuffende at regjeringen heller ikke i sitt forslag til statsbudsjett for 2017 har lyttet til et samlet Oslo bystyre. For Oslos barnevernsbarn snakker vi her om 160 millioner kroner i tapte bevilgninger per år.

En åttendedel av Norges befolkning bor i Oslo og byen har utfordringer som andre norske byer ikke har. KrFs Hans Olav Syvertsen har tidligere arbeidet hardt for barnevernsbarna i Oslo. Jeg håper og tror at mellompartiene, i tillegg til å sørge for en økning i Groruddalssatsningen til det nivået byrådet foreslår, også sørger for at regjeringen begynner å behandle Oslos barnevernsbarn på lik linje med barnevernsbarna i resten av landet. Nøkkelen til å rette opp denne uretten ligger nå hos mellompartiene.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!