ANNONSE

05-04-2017

Vi skaper pasientenes helsetjeneste i Norge

Når Arbeiderpartiet må dra hele veien til England for å kritisere Høyres helsepolitikk, da må vi ha gjort noe riktig.

I Dagsavisen 31. mars skriver Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen at Høyre og Frp henter inspirasjon til vår helsepolitikk fra britiske ideer om markedsreformer og privatisering. Han erkjenner imidlertid at vi ikke har «lykkes» med å gå like langt som politikerne i England.

Dersom Arbeiderpartiet har planer om å gå til valg mot de konservative i England, skal de få lov til å gjøre det. Jeg er mest opptatt av å skape pasientenes helsetjeneste i Norge.

Den viktigste jobben vi kan gjøre for å sikre en likeverdig helsetjeneste, er å skape resultater som pasientene merker. Det er vi i gang med. Ventetidene går ned. Helsekøen blir kortere. Færre opplever fristbrudd. Flere får behandling og utredning.

En av årsakene til denne positive utviklingen er nettopp at vi utnytter den ledige kapasiteten hos private og ideelle aktører. Vi har innført fritt behandlingsvalg, vi tar i bruk avtalespesialister og vi øker kjøp gjennom anbud. Dette skal vi fortsette å gjøre. Målet er å redusere ventetidene og løse opp flaskehalser på en faglig forsvarlig og kostnadseffektiv måte.

Det er imidlertid ingen motsetning mellom å styrke offentlige sykehus og utnytte alle gode krefter i helsetjenestene. Snarere tvert imot. Nettopp for å stimulere de offentlige sykehusene til å behandle flere pasienter, har vi fjernet aktivitetstaket i de offentlige sykehusene og styrket sykehusøkonomien med 8,3 milliarder kroner.

Det er en bred enighet om å verne vår løsning med en offentlig finansiert helsetjeneste. Vi ønsker ikke en utvikling der stadig flere kjøper private helseforsikringer. Men nettopp for å hindre dette må private og offentlige institusjoner samhandle bedre. Det viktigste er at pasientene får rask og trygg behandling.

Valget står ikke mellom en norsk eller britisk helsetjeneste, men mellom Høyre som vil skape pasientenes helsetjeneste og Arbeiderpartiet som setter systemet før pasienten.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!