ANNONSE

18-05-2017

Vi må granske moskeer

Frps landsmøte sist helg gikk inn for en offentlig gransking av moskeer. Det er nødvendig at det offentlige er klar over hva skattebetalerne finansierer.

Forslaget ble fremmet og vedtatt i en tid hvor Europa står overfor en betydelig trussel fra enkeltpersoner og miljøer med ekstreme tanker og ideer.

Alarmberedskapen er rekordhøy i flere europeiske land etter at blant annet Sverige, Tyskland, Frankrike, Belgia, Danmark og England har opplevd terrorhandlinger begått av mennesker med ytterliggående holdninger.

Minst 90 personer har reist fra Norge for å krige i Syria eller Irak. Radikaliseringen kan true trygghet i samfunnet. I dag følger norske myndigheter nøye med på hvilke ytringer som fremmes på ulike nettforum, og vurderer om det kan medføre en reell trussel for det norske samfunnet. Men vi har liten oversikt over hvilke holdninger som vokser frem i lukkede trossamfunn.

Ikke overraskende har flere europeiske statsledere sagt at islamistisk terror utgjør den største trusselen i dagens Europa. PSTs trusselvurdering for 2017 fastslo at ekstreme islamister representerer den største terrortrusselen mot Norge.

Oslo FpU mener det trengs tiltak som motvirker radikalisering og ekstremisme. Det er uakseptabelt at nordmenn skal leve i frykt.

Flere land i Europa iverksetter flere tiltak mot radikale trossamfunn. I Danmark har man utført ideologisk kartlegging av moskeene. Der ble det avdekket at flere trossamfunn står for ekstreme holdninger som ikke stemmer overens med demokrati, frihet og likhet.

Om vi skal hindre terror og radikalisering må vi vite hvem som står for ekstreme holdninger. Tiltaket handler ikke på noen som helst måte om å begrense religionsfriheten i Norge, men om å avdekke radikale holdninger som står langt utenfor samfunnet for øvrig. Det er skattebetalerne som finansierer trossamfunnene, og de har krav på å vite om de betaler for krefter som motarbeider det norske samfunnet. Vi i Oslo FpU vil forhindre og forebygge radikalisering. Derfor mener vi at det er nødvendig med en offentlig gransking av moskeer.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!