11-10-2011

Vi kunne fått til et samarbeid

Arbeiderpartiet kan ikke diktere SV – verken på Grünerløkka eller andre steder. Det har Per Østvold helt rett i. Samarbeid fungerer ikke slik.

Per Østvold skriver (Dagsavisen 4.10.) at det spres mye feilaktig informasjon om hva som har skjedd i BU-forhandlingene på Grünerløkka. Det er mulig, det, men den feilaktige informasjonen kommer ikke fra Arbeiderpartiet.

Det som er saken er i hvert fall at vi i Arbeiderpartiet opplever at en avtale ble brutt da SV gikk til Høyre for sikre seg lederen i bydelsutvalget. Vi hadde en klar oppfatning av at vi hadde en avtale om at Arbeiderpartiet og SV skulle samarbeide i konstitueringen av bydelsutvalget. Dette hadde vi både skriftlig og muntlig bekreftelse på fra Per Østvold. Vi synes ikke det i seg selv er problematisk at SV får topposisjoner, men vi reagerer på måten det skjedde på.

Vi i Arbeiderpartiet delte ønsket om et samarbeid på venstresida i bydelen. Imidlertid er det slik at ved valget tidligere i høst fikk Arbeiderpartiet 33,05 prosent av stemmene. SV fikk 13,97 prosent og Rødt fikk 7,56 prosent. Dette ga Arbeiderpartiet fem mandater i BU. SV fikk to og Rødt ett mandat. Dermed hadde vi flertall. Det var ikke unaturlig for oss å tenke at styrkeforholdet mellom våre partier tilsa at BU-lederen burde komme fra Arbeiderpartiet. Det handler etter vår mening også om respekt for velgerne og det mandatet de gir oss politikere ved å stemme som de gjør.

Vi mener også at vi fant tonen da vi møttes til forhandlinger, og selv om det var uenighet i begynnelsen om hvem som skulle bli BU-leder, ble vi etter hvert enige om at BU-lederen skulle komme fra Arbeiderpartiet og BU-nestlederen fra SV.

Det er riktig som Per Østvold skriver at vi møtte Høyre fem dager senere, men det var for en samtale og ingen avtaler ble inngått. Vi beklager at Per Østvold har valgt å forhøre seg med Høyre hva som foregikk på møtet istedenfor å ta en telefon til Arbeiderpartiet. Hadde han gjort det, hadde han fått vite at vi sto fast ved våre intensjoner om å samarbeide med SV, og vi forsøkte på ingen måte å ri to hester, som Østvold påstår.

Vi mener at da SV fikk vite at Rødt ikke ville forplikte seg til et bindende budsjettarbeid, burde de tatt kontakt med oss slik at vi kunne fortsatt våre samtaler og funnet en løsning på problemet. Det ville vært det mest redelige.

Vi er selvsagt skuffet over å ikke få BU-lederen, men vi er mest skuffet over måten dette har skjedd på. Vi har hele tida vist vilje til et forpliktende samarbeid med SV, og beklager at SV ikke tok kontakt med oss da de mente at forutsetningene for et videre samarbeid var brutt. Da kunne vi løst det sammen.

Til slutt: Arbeiderpartiet vil alltid kjempe for det vi tror på og det vil vi fortsette med i bydelsutvalget i bydel Grünerløkka også de neste fire årene. Ikke minst for å ivareta interessene til de 33,05 prosent av velgerne på Grünerløkka som har gitt oss tillit.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!