04-10-2016

Vi gjør det vi sier

Eiendomsskatten skal finansiere barnehager og eldreomsorg.

Onsdag 21. september skriver Huseiernes landsforbunds Peter Batta og Kristin Gyldenskog om eiendomsskatt i Dagsavisen. Den moderate eiendomsskatten i Oslo er visstnok en trussel mot den norske boligmodellen. Jeg ønsker å minne Batta om at 365 av 428 norske kommuner, herunder store byer som Bergen og Trondheim, allerede har eiendomsskatt. Noen kommuner har sågar hatt eiendomsskatt i ganske mange år, uten at dette har betydd slutten for den norske boligmodellen.

Dette byrådet har nå, som vi lovte i valgkampen, innført en moderat eiendomsskatt på bolig. Vi gjør dette for å bygge flere barnehager og styrke eldreomsorgen. Oslo er det fylket i landet med lavest dekningsgrad i barnehagen og behovet for flere barnehageplasser er stort. Stadig flere eldre ønsker også å bo lenger hjemme, og vi ønsker å styrke eldreomsorgen slik at de får denne muligheten.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!