05-12-2017

Vestkantskolene tjener på rødgrønt byråd

Høyre har den siste tiden gjennomført en kampanje for å feilinformere Oslos innbyggere om realiteten i byrådets forslag til skolebudsjett og ressursfordeling.

I flere ulike kanaler har Høyres politikere prøvd å skape et inntrykk av at Osloskolen, spesielt i vestlige bydeler, taper på et byråd ledet av Arbeiderpartiet. Det er feil.

Vi overtok imidlertid en osloskole som er blitt betydelig kuttet i, både i øst og vest. Dette er solid dokumentert i Høyre-byrådets egne budsjetter og i en Deloitte-rapport som vurderte Høyre-byrådets siste budsjett (for 2015). Her skriver de at «skoler i Oslo drives til en lavere kostnad enn skoler noe annet sted i landet», og det vises til at skoler blir drevet på grensen til det forsvarlige. En viktig årsak er at Høyre-byrådet bare betalte 80 prosent av kostnaden for nye elever. Det bidro til at Osloskolen fikk et nettokutt på 292 millioner kroner de fire siste årene de styrte Oslo. Et kutt tilsvarende hundrevis av lærere.

Siden høsten 2015 har bystyreflertallet med Arbeiderpartiet, MDG, SV og Rødt avviklet Høyre-skolens kuttpolitikk. Alle nye skoleplasser fullfinansieres, i tillegg har vi en egen lærersatsing og utstyrssatsing ved siden av ordinær ressursfordeling. Med 2018-budsjettet har Osloskolens budsjett økt med 1,8 milliarder kroner. Dette er store pengebeløp som i praksis gir flere lærerstillinger og mer tid til den enkelte elev.

Det er ingen tvil om at også vestkantskoler kommer bedre ut med et rødgrønt byråd sammenliknet med et Høyre-byråd, selv om nettopp Høyre prøver å skape et annet inntrykk. Vestkantskoler som Smestad, Skøyen, Bogstad og Grindbakken får prisjustert 4 prosent mer per elev, Vinderen 5 prosent mer. Det gjør også Nordstrand skole, mens Voksen skole får 7 prosent mer og Nedre Bekkelaget får 8 prosent mer – og slik kan jeg fortsette. Vi er et byråd for hele byen. Derfor tjener også skoler med mange elever med foreldre med høyere utdanning på et rødgrønt byråd ledet av Arbeiderpartiet.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!