ANNONSE

12-07-2017

Verdig liv for funksjonshemmede

Vi må legge til rette for at nedsatt funksjonsevne blir så lett å leve med at det ikke lenger anses som en hindring

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon utarbeidet en velgerguide om brukerstyrt personlig assistanse. Fremskrittspartiet er på topp, Ap, Sp og SV på bunn. Det er fordi vi bryr oss om mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Funksjonshemmede er en utsatt gruppe. Mange opplever diskriminering og hatytringer. Samfunnet må legge til rette slik at funksjonshemmede ikke faller utenfor. Frp ønsker flere tiltak som inkluderer funksjonshemmede.

Et første tiltak er å se på funksjonshemmede som bidragsytere

Det er kanskje det fremste tiltaket. Slik inkluderer samfunnet de som har funksjonsnedsettelser. I tillegg avlives seiglivede myter om uproduktive funksjonshemmede.

Det som dessverre ikke er en myte, er at funksjonshemmede i større grad faller utenfor arbeidslivet. Det er en problemstilling politikere er nødt til å gripe fatt i. Forrige regjering ved Ap og Sp gjorde ikke nok. Frps løsning er en storsatsing på tilrettelegging

Utviklingshemmede kan bli bidragsytere i samfunnet på lik linje som alle andre. Det krever bare litt ekstra tilrettelegging. Gevinsten er stor, ikke bare økonomisk. Det bidrar til bedre psykisk helse og forhindrer utenforskap.

Støtte til tiltak som hjelpemidler, opplæring og veiledning må økes, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette gir god effekt, men Frp ønsker ikke å stoppe der.

Fremskrittspartiet ønsker å ha enda mer koordinert bistand mellom arbeidsgivere og funksjonshemmede. Vi ønsker fleksible lønnstilskudd til arbeidsgivere som satser på funksjonshemmede. Det vil inkludere de med funksjonsnedsettelse.

Vi i Frp kommer ikke til å gi oss før nedsatt funksjonsevne blir så lett å leve med at det ikke lenger anses som en hindring. Det er enda en grunn til å stemme Fremskrittspartiet.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!