ANNONSE

23-01-2017

Velferdsmyter om EØS

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener «EØS har vært en velsignelse for Norge» (Dagsavisen 06.01). Ifølge NHO-toppen vil det være «en katastrofe for norsk velferd» om vi ikke følger avtalen «til punkt og prikke».

Dermed avviser han ikke bare alternativer til EØS-avtalen, men også det nasjonale handlingsrommet i avtalen som nær sagt alle politiske partier mener både finnes og bør utnyttes.

Uttalelsene minner om skremslene før EU-avstemningen i 1994, da NHO hevdet at et nei til EU-medlemskap ville koste 100.000 arbeidsplasser. Siden har vi klart oss utmerket utenfor EU, og jeg er sikker på at handelen med EU-landene vil fortsette omtrent som i dag også uten EØS-avtalen.

Tollfriheten for norske industrivarer er ivaretatt av frihandelsavtalen som regulerte handelen før EØS, og som fortsatt er gyldig. Mens Europas andel av norsk eksport var stabil i perioden 1988–1994, har andelen vært synkende siden EØS-avtalen trådte i kraft for drøyt tjue år siden. Når Storbritannia forlater EU, flyttes også en fjerdedel av denne eksporten ut av EU. En ny handelsavtale med EU vil være mer fleksibel og tilpasset den nye situasjonen i Europa.

Har Lier-Hansen noen dokumentasjon for påstandene? En analyse utført av Statistisk sentralbyrå i år 2000 viste at selv summert sammen med effekten av WTO-avtalen, var velferdsøkningen som følge av handelsliberalisering i EØS bare 0,77 %, og dette var en beregnet éngangsøkning. Veksten i vårt bruttonasjonalprodukt på 2000-tallet har årlig vært betydelig større enn den effekten SSB fant av EØS og WTO til sammen. Selv summert med den omfattende internasjonale handelsavtalen WTO er antatt velferdseffekt av EØS-avtalen altså marginal.

Langt viktigere er det at EØS-avtalen undergraver et ordnet norsk arbeidsliv, med en kraftig økning i sosial dumping på 2000-tallet og pålagte EU-regler som hindrer mottiltak.

Det gjør EØS-avtalen til en trussel mot norsk velferd.

La oss derfor diskutere EØS-avtalen, og ikke lukke debatten slik jeg opplever Stein Lier-Hansen ønsker å gjøre!


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!