ANNONSE

23-03-2012

Utfordringer til Utviklingsminister Heikki Holmås fra FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål

FOKUS gratulerer Heikki Holmås med ny og spennende jobb som Utviklingsminister. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med fokus på kvinner og likestilling som nøkkel til fattigdomsbekjempelse, bærekraftig utvikling og kvinners deltakelse.

Heikki Holmås må i sin nye jobb vise at Norge har kommet videre fra festtaler om kvinners viktige rolle til konkret handling og forpliktende flerårige økonomiske løft. Kvinners rettigheter og likestilling er en av de fem hovedpilarene i norsk utenriks og utviklingspolitikk, men har hele tiden vært den pilaren som har fått minst midler. Her må utviklingsministeren nå ta noen grep.

Rio+20 gir FNs medlemsland og verdens ledere en mulighet til reelt å løfte fokus på kvinners deltakelse som forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Når 70 prosent av de fattigste i verden er kvinner, sier det seg selv at et løft for bærekraftig utvikling må inkludere kvinner på alle områder. Det må gis forpliktende tilslutning til konkrete, handlingsorienterte tiltak på kvinner og likestilling. Vi må bruke Rio+20 til å se på og erkjenne koblingene mellom dagens mange kriser innenfor global økonomi, mat, klima og energi. Ut fra dette er det behov for uredd handling. Når vi snakker om grønn økonomi må det kobles tydelig opp mot bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Vi må ikke koble grønn økonomi til en grønnvasking av dagens usolidariske økonomiske systemer. Når tittel på konferansen i Rio i juni 2012 er «The Future We Want», så må resultatet være «The Future Women Want».

For at kvinner skal ta del i avgjørelser må det tas grep i forhold til kvinners deltakelse, både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Norge har en lang tradisjon i forhold til kvinners deltakelse og vi markerer neste år 100 jubileum for kvinners stemmerett. FOKUS utfordrer Holmås til å være en klar forkjemper for inkludering av kvinner i alle typer dialoger og forhandlinger.

La dette bli en del av den fremtiden kvinner globalt vil ha.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!