20-11-2018

Ungdomsklubber – verken gjemt eller glemt

I Dagsavisen 6. november ble vi spurt om regjeringen har glemt noe, eller noen – ungdommer. Svaret er nei.

Vi har slett ikke glemt fritidsklubber eller ungdommer. 200 millioner kroner fra spillemidlene til Frifondordningen, støtteordningen for lokal barne- og ungdomsaktivitet, er det beste eksemplet på dette. Ungdom og Fritid, er faktisk en av de mottakerne som mottar aller mest fra Frifond organisasjon.

Dette er i og for seg et viktig bidrag til aktivitet på fritidsklubber rundt om i landet, men det kanskje viktigste bidraget er regjeringens økning i kommunenes rammer. De fleste ungdomsklubber er drevet av eller støttet av kommunene. I 2019-budsjettet har regjeringen foreslått 315 milliarder kroner i frie inntekter til kommunene. Det bør være rom for en fritidsklubb eller to innenfor en slik bevilgning, men det må selvsagt være opp til den enkelte kommune å avgjøre.

Ungdomsklubber er viktige, men vi må ikke glemme at det også er andre viktige møteplasser for ungdom. Idretten, friluftslivet, korps og kor – alle engasjerer de barn og ungdom. Det er både mangfold i tilbud og aktivitet, og mangfold i deltakere, kjønn, alder, interesser og bakgrunn. Dette fordrer også mangfold i fagfelt og tilskudd.

Kronikkforfatterne illustrerer nettopp dette gjennom sine eksempler; regjeringen gir tilskudd på flere områder til ulike ungdomssatsinger. Regjeringen bidrar gjennom satsinger som Frifond, folkebibliotekene og kulturskolene, og gir tilskudd til ungdom på helsefeltet, justisfeltet og på barne- og likestillingsfeltet. For eksempel er nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom styrket fra om lag 100 millioner kroner i 2014 til forslag om 292 millioner kroner i 2019. Ordningen er svært viktig for å gi alle barn og unge mulighet til jevnlig å delta i fritidsaktiviteter sammen med venner.

Ungdommers trivsel, deltakelse og mulighet til å finne sitt fellesskap, er så viktig at vi må ha en helhetlig satsing. Ungdom representerer et mangfold som vi ønsker å se og ivareta. For å legge til rette for mangfold – i kjønn, alder, bakgrunn, interesser og motivasjon – må vi ha et mangfold i tiltak og ansvar. Vi har ikke glemt fritidsklubbene eller ungdommer, og hele regjeringen har husket på ungdomsgruppen.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!