ANNONSE

21-04-2017

Ulik skolepolitikk

Det er noen klare forskjeller på Høyres og Arbeiderpartiets skolepolitikk.

Mange foreldre ser ikke forskjell på Ap og Høyres skolepolitikk, ifølge en Sentio-undersøkelse. Noe er vi enige om; som fortsatt satsning på videreutdanning for lærere, et løft for lærerutdanningene og kampen mot mobbing. Men det er også klare forskjeller:

1. Ap vil ha flere lærere

Vi trenger flere lærere og mindre klasser, slik at lærerne har tid til alle. Foreldre og lærere over hele landet ser at flere lærere er viktig for deres barn, men Høyre nevner ikke engang behovet for flere lærere i sitt valgprogram.

2. Innføre lese- skrive- og regnegaranti

Hvert år dropper 15.000 elever ut av skolen, ofte fordi de sliter med grunnleggende ferdigheter. Tidlig innsats er det viktigste vi kan gjøre for at flere skal fullføre. Ap foreslår en lese-, skrive- og regnegaranti etter 2. trinn der elever som strever raskt skal få tilbud om intensivundervisning og annen oppfølging. Vi prioriterer flere lærere, mer spesialpedagogisk kompetanse og bedre kommuneøkonomi for å gjøre dette. Aps forpliktelse er klart sterkere enn Høyre.

3. Ap har et helhetlig læringssyn

Skole handler om mer enn å lese, skrive og regne. Det handler om dannelse, om å utdanne hele mennesker. Det krever en helhet av tiltak gjennom skolegangen; hvor en variert og sunn skolehverdag skal ligge i bunn, en god skolehelsetjeneste, fysisk aktivitet, frukt og grønt og et sterkere lag rundt eleven. Høyre har et overdrevent resultatfokus og vil ha flere eksamener.

4. Ap vil ha digitalt løft for hele skolen

Gode digitale læringsverktøy gir mer læring og bedre tilpasset opplæring. Dessuten er verden elevene vil møte etter endt skolegang digital. Det er store forskjeller mellom skoler, derfor trenger vi en digitaliseringsstrategi. Alle elever må ha tilgang til datamaskin eller nettbrett, og vi må gjøre god pedagogisk bruk av digitale verktøy lettere gjennom kompetanseheving for lærerne, en nasjonal innkjøpsordning og en satsing på utvikling av gode digitale læremidler. Høyre har ikke gjort noe konkret på fire år.

5. Ap vil styrke fellesskolen, ikke privatisere

Vi slår ring om fellesskolen. At elever møtes i fellesskolen motvirker forskjeller i samfunnet. Frp og Høyres privatskolelov åpner for mange flere private skoler, det betyr mindre penger til kommunenes skolebudsjetter. Ap vil at kommuner og fylker skal kunne styre omfanget av private skoler, og si nei til privatskoler av hensyn til det totale skoletilbudet.

Hvis Ap vinner valget til høsten vil vi satse på skole fremfor å bruke nye milliarder i skattekutt til de som har mest fra før. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Og ingenting er viktigere enn barna våre.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!