TRUET: Amal Aden fikk flere hundre trusler på mobiltelefonen etter at skrev i Dagbladet om innvandrere som kommer til Norge uten tanke om å la seg integrere, og heller ikke er interessert i å jobbe av religiøse grunner. Etter 322 trusler skrudde hun av telefonen. FOTO: MIMSY MØLLER

TRUET: Amal Aden fikk flere hundre trusler på mobiltelefonen etter at skrev i Dagbladet om innvandrere som kommer til Norge uten tanke om å la seg integrere, og heller ikke er interessert i å jobbe av religiøse grunner. Etter 322 trusler skrudde hun av telefonen. FOTO: MIMSY MØLLER

Vis bildetekst
Foto:

08-11-2016

Truslene viser at hun har rett

Amal Aden mener det samme som Stortinget, men det er hun som får fundamentalistene etter seg.

OSLO 190914 
  
 Jan Bøhler (politiker Arbeiderpartiet) fotografert i Groruddalen. 
  
 FOTO: FREDRIK BJERKNES

I Dagsavisen lørdag 10. september snakket jeg om fundamentalistiske regler og skikker som bidrar til å holde noen grupper utenfor arbeidslivet. Jeg hadde også tatt opp dette i Stortinget hvor det var bred enighet, og vi vedtok enstemmig at «Stortinget ber regjeringen utarbeide tydeligere retningslinjer for Nav som sikrer at fellesskapet ikke betaler livsopphold til personer som kan, men ikke vil delta i arbeid eller aktivitet av religiøse eller ideologiske årsaker.»

Sjikane og grove trusler

Men når Amal Aden i forrige uke fortalte om noen som ikke vil delta, og mente akkurat det samme som Stortinget – ble hun utsatt for ekstrem sjikane og en mengde grove trusler. Jeg og flere stortingsrepresentanter beskrev slik hun gjorde hvordan noen sier nei til tiltak og jobbtilbud fra Nav fordi de følger strenge regler om alkohol, halal-kjøtt, bekledning, omgang med motsatt kjønn, mm. Andre blir gående hjemme av samme grunn, med eller uten sosiale stønader fra den kommunale delen av Nav. Det er viktig å merke seg SSBs statistikk fra 9. mai som forteller at det nettopp er blant kvinner fra land med fundamentalistiske innslag, at sysselsettingen er særlig lav. For første generasjons kvinner fra Somalia er den 22 % og fra Pakistan, Irak og Afghanistan vel 30 %.

Støtte til kvinner som presses

Desto viktigere er det at samfunnet gir bedre støtte til kvinner som føler seg presset av fundamentalistiske regler. De vil lettere kunne se bort fra det hvis de bare kan si at Nav krever at de må jobbe – ellers mister de inntekten. Truslene etter Amal Adens innlegg viser at hun har rett i at det fins lukkede miljøer som ennå ikke har fått med seg dette. Mer tydelighet vil gjøre det lettere for utsatte kvinner å stå imot og gå inn i arbeidslivet på lik linje med andre. Det er viktig at den statlige og den kommunale delen av Nav-kontorene gir samme beskjed, slik at ikke passiv sosialhjelp fra kommunen blir alternativet.

«De er så få»-argumentet

Det har vært hevdet at fundamentalistiske regler i arbeidslivet er et perifert problem som gjelder så få at det ikke er noe å bry seg om. Det samme har vi hørt om bruk av heldekkende plagg i undervisning fra de som ikke ønsker at samfunnet skal sette ned foten. Men uansett om det er noen titall eller hundrevis eller flere det gjelder, må vi ta tak i det. Vi skal ikke undervurdere hvilken påvirkning fundamentalistiske retninger som salafisme og wahabisme og en stor ungdomsorganisasjon som Islam Net kan få hvis vi ikke står opp mot dette.

Utelukker de fleste jobber

Islam Net har en norsk utgave av Islam QA på sine hjemmesider som inneholder klare retningslinjer for hvordan de mener unge norske muslimer skal leve. Der heter det blant annet at det er å begå haram eller alvorlig synd å jobbe på en arbeidsplass hvor både menn og kvinner omgås. Det samme gjelder å selge svinekjøtt eller å kjøre taxi til steder med alkohol eller andre syndige ting. På denne måten utelukker de de fleste arbeidsplasser i likestilte Norge, slik unge muslimske samfunnsdebattanter skrev nylig i artikkelen «Åpen debatt om islam». Islam Net er meget aktive og samler hundrevis av ungdommer til store konferanser i Oslo. Sover vi i timen, kan disse dypt reaksjonære holdningene bli mer utbredte.

Tåler ikke dagens lys

Det er nødvendig å ta opp debatten, slik Amal Aden gjorde i forrige uke, og slik jeg gjorde over to sider i Dagsavisens lørdagsutgave i september. Forskjellen er at jeg hørte ingenting fra de som nå forsøker å true Amal Aden til taushet. Deres holdninger og tankegang tåler ikke dagens lys, så metoden er anonyme, feige forsøk på å skremme utvalgte skyteskiver. Politiet har slått fast at disse truslene må tas på alvor, og vi vet at de gjør en god jobb for å følge opp og bistå Aden. Men det handler om noe så avgjørende som ytringsfriheten, og vi på Stortinget må forsikre oss om at det settes inn nok ressurser på å etterforske truslene. De som driver med dette må forstå og erfare at de begår grov kriminalitet.

Samfunnets ansvar

Det er et problem i seg selv at det fins miljøer som på denne måten stiller seg helt utenfor vår offentlige debatt og ikke forholder seg til Storting og folkestyre. De er ikke mange, men de 322 truslene Amal Aden har fått bare denne gangen vitner om betydelig aktivitet. Samfunnet har et ansvar for at ingen skal utsettes for noe sånt. Hvis ikke det tas tak i på en klar og sterk måte, risikerer vi at andre velger taushet, når de ser hva hun har vært utsatt for.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!