29-11-2016

Trumps «USA først» kan bety tap for Norge

Økt amerikansk proteksjonisme er dårlig nytt for Norge, som tjener mye på internasjonal handel. Det er mer enn de fleste andre land hvis vi ser på betydningen av import og eksport for vår økonomi.

Med handel over landegrensene kan nasjoner utnytte sine fortrinn, samtidig som det gir kostnadseffektiv tilgang til varer og tjenester landene selv trenger. Dette vare- og tjenestebyttet gir økt velstand i alle land som deltar – spesielt for moderne mindre nasjoner som Norge. Det er ingen hemmelighet at vi er mer avhengig av internasjonal handel enn større land som USA, med tilgang på mer ressurser og et større nasjonalt marked. Når Trump vil stoppe, reversere og reforhandle handelsavtaler, spiller han på USAs styrke og denne sårbarheten hos mindre land.

Trump planlegger blant annet å skrote handels- og investeringsavtalen for stillehavsregionen (TPP) og stoppe forhandlingene om en atlanterhavsavtale (TTIP). Om TTIP skrotes, så rives i stykker en avtale med verdiskapingseffekt estimert til 100 milliarder euro i Europa og noe mindre i USA.

Vi snakker også om sårt trengte arbeidsplasser på begge kontinentene. For Norges del kan det bety at vi går glipp av en TTIP-gevinst på mellom 12,5 og 35 milliarder kroner, ifølge en rapport Norsk Utenrikspolitisk Institutt la frem 2. november. Den viser også at tjenestenæringene har mest å vinne på at Norge blir del av TTIP.

Vi kan nok se langt etter vekstimpulsene fra TPP og TTIP, og det kan bli vanskelig å få til nye handels- og investeringsavtaler med det første.

Internasjonal handel kan stå overfor ytterligere tilbakeslag dersom Trump gjør alvor av å utfordre vårt globale ankerfeste for handel, WTO, og sette i gang en handelskrig med Kina.

Presidentvalget i USA gjør det verdt å diskutere om våre handelspolitiske interesser er godt nok ivaretatt gjennom relasjoner vi har i dag. Skroting av internasjonale handelsavtaler gir tapte muligheter, og enhver svekkelse av WTO vil minske norsk verdiskaping, hemme sysselsettingsveksten og gi mindre penger å fordele til velferd. Trenger Norge en ny strategi overfor Trump hvis dette skjer?


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!