15-04-2012

Troll i ord, klimatroll, dramaturgi og forsøpling av klimadebatten.

Klimasaken er mangefasettert og foregår på flere arenaer. Forsøk på å hindre kritiske røster fra å delta i debatten, strider mot både god folkeskikk, vitenskapelige verdier og ideen om et velfungerende og deltakende demokrati.Nok en gang ser jeg klimaposøren og den svært aktive nettdebattanten Benestads klimaforestilling utspille seg som et absurd teaterstykke. Forrige gang var det i journalisten.no med ”Hvor er den skarpe journalistikken?”, nylig her i de 2 innleggene "Enkle løsninger - men manglende vilje?" og "Troll i ord".

Anslaget starter med noen ulne ønsker om at media og journalistene skal gå dypere i materien og stille de "nødvendige" spørsmålene, som titlene "Hvor er den skape journalistikken" og "Enkle løsninger - men manglende vilje?" antyder. Eller som det også i all beskjedenhet kan sies: "Mitt råd til journalister er: Lær dere de kritiske spørsmålene eller lån en klimaekspert".

1 akt - Karaktertegningsakten - her blir vi introdusert for den stakkars uskyldige klimaforskeren som bærende på vitenskapens åk blir sjikanert, trakassert og på det groveste angrepet. Dette er forestillingens edle protagonist - Benestads selvbilde. "...enkelte organisasjoner har jobbet iherdig for å sjikanere, true, og sverte klimaforskere, eller å stikke kjepper i hjulene for at de skal gjøre jobben sin."

2 akt - Fruktflueakten - er når Benestad gjør det samme som han nettopp har fremstilt seg selv som offer for, sjikanerer sine meningsmotstandere:"... ført dem bak lyset på samme måte som gjøken lurer fuglemoren. Man kan jo også si at han forsøker å legge egg i andres reir" og den mer pretensiøse ".. Men til tross for deres akademiske titler, vil de ikke legge frem troverdig dokumentasjon om denne påstanden – i strid med akademiske normer." og "at de er helt bak mål. Studiene de viser til er gjerne basert på sviktende logikk, selektiv bruk av referanser, misforståelser, manglende oversikt, og/eller uegnede pseudo-statistiske metoder. Men ikke si det til dem, for da blir de sure."

3 akt - Usynlighetsakten - er når Benestad skal bevise noe. Denne akten er kort, av naturlige årsaker da det stort sett aldri legges frem noen bevis, referanser eller konkrete eksempler, men vage antydninger. Til min store overraskelse legges det i "troll i ord"-innlegget imidlertid frem noe håndgripelig, som jeg vil adressere nedenfor (det endelige beviset).

4 akt - Konspirasjonsmeteorologi-akten - Dette er den morsomme akten og klimakset i denne absurde forestillingen. Her forsøker Benestad å vise de underliggende årsaker han mener pressen burde grave dypere i. "Jeg kan fortelle en annen hemmelighet: Ikke spør dem om oljebransjen eller Frp heller, for da begynner de å bjeffe. For oljebransjen er da interessert i solfysikk, og det er vel naturlig at forsiden til Norsk Oljerevy..." eller "Det er også sikkert kun en tilfeldighet at Brekke eller Solheim dukker opp i samme tv-studio som Frp-politikere og at de bruker samme argumenter. Sånt skjer visst også med sveisere." eller "... både bladet Forskning og forskning.no samt tv stilt seg opp som mikrofonstativ for Brekke & co. I grunnen burde kurs i statistisk analyse vært obligatorisk i journalistopplæringen – da kunne de selv ha dissekert noen av de uholdbare påstandene og sett at de er ganske råtne."

Denne forestillingen kan fungere som absurd teater om man har en god skuespiller. Men som kjent kan ikke en skuespiller lyve, - han eller hun må leve seg inn i rollen og stå ærlig i den, for at publikum skal tro på ham og forestillingen fungere. Slik er det med Benestad også, det er vanskelig å tro på noen som forstiller seg, kommer med løse antydninger og later som de er et offer for både media og meningsmotstandere.

Posøren og hykleriet.

Det åpenbare hyklerske i Benestads argumentasjon (akt 2) er nok både et symptom og en indikasjon på at CO2-entusiastene taper kampen i offentligheten (1). Forsøk på å ensrette forskning og vitenskap strider mot ryggmargsrefleksen hos de fleste rasjonelle utdannede mennesker og gir assosiasjoner til tidligere tider og totalitære systemer. Sjelden har vel det vært uttrykt mer uheldig enn da Gro i mai 2007 uttalte til Dagbladet at det var "Umoralsk å tvile". De famøse ordene punkterte det vitenskapelige ideal og reduserte det til et spørsmål om moral. Det er godt mulig at det er ideen om at man er moralsk overlegen, som slår ut i at man som Benestad (og Prestrud(2)) kan oppvise en så liten grad av selvinnsikt, uten den fjerneste mistanke om at man ikke bare har mistet sin vitenskapelige integritet, men formelig tramper på de vitenskapelige verdier. For Benestad topper det seg når han tar til orde for å ikke slippe til meningsmotstandere(3).

Det er forskjell på å ta feil og å lyve, og det er antagelig en feil som ligger bak Benestads gjentatte klagebrev til forskning.no, der han hevder at forskning.no har slagside fordi de slipper til en overvekt av CO2-kritiske innlegg, - uheldigvis viser en kvantitativ oversikt fra 2008 at det er Benestad som har kommet flest ganger til orde (3+4) og at 87% av innleggene kan tolkes som støtte til IPCC. De fleste ville blitt litt stille etter en slik irettesettelse, men ikke Benestad. I hans klimaeventyr er det konspirasjonen som er det bærende element, og bevisene er at astrofysikere holder foredrag for IPCC-kritiske fora eller deltar i tv-programmer der også FrP er med. I en verden der man er skråsikker på å ha rett og anser seg selv som en ekspert på det meste, er det irriterende å bli motsagt. Det hjelper ikke at kvantitative undersøkelser viser at 73% av artiklene i ledene norske aviser gir støtte til FNs klimapanel IPCC og deres konklusjoner, 20% er nøytrale og 8% er kritiske (5). Slike fakta ødelegger for klimaforestillingen der den stakkars sjikanerte ekspertforskeren opplever seg kneblet og sensurert. Følgende e-post-utveksling viser at Benestads mer enn gjerne lar seg "sensurere" og gir et kuriøst bilde av hvordan han posisjonerer seg i forhold til media og offerrollen: http://www.forskning.no/artikler/2011/november/305078.

Det viktige Beviset - jakten på den forsvunnede diamant.
Det store Beviset klimatologen henviser til, og så gjerne vil at journalister skal gå etter i sømmene, er en artikkel i Kunnskapsforlagets leksikon fra 2002. Så la oss ta Benestad på ordet, og gjøre litt research. At det store Beviset er 10 år gammelt, er i seg selv interessant, var dette virkelig det beste ”Beviset” han fant? Og hvorfor ikke gi en referanse til dette Beviset i innlegget i journalisten i 2008, hvis det altså var det han mente? Enda mer interessant blir det når man finner ut at det store Beviset ikke er "plantet", men et innlegg Kunnskapsforlaget har bedt om, sammen med et annet innlegg, "En varmere jordklode" (Fuglestvedt og Kolshus). Er det virkelig sant at han ikke vet følgende: "Hvor kommer denne figuren fra, og hva er dens historie?... ... (det er også mange andre spørsmål man kan stille ved artikkelen)." Jasså, man må vel spørre sin "lånte klimaekspert" for å finne ut det, slik Benestad halv-kvevde viser går. Etter noen søk på internett "avsløres" imidlertid følgende: Friis-Christensen, E., and K. Lassen, Length of the solar cycle (6) I denne grafen ble etter det jeg kan forstå CO2 økningen (frem til 1980?) lagt inn.

Men Benestad vet jo dette, det ”retoriske” spørsmålet tjener bare som en "spennende" form for mistenkeliggjøring for å pirre journalistene, får vi anta. Trumfesset er kildekodene. Dette er jo et legitimt argument, - Benestad vil gjerne sjekke bakgrunnen for grafen, selv om han nødvendigvis må vite at den 13 år gamle grafen nå er håpløst utdatert. Igjen kaster jeg meg på internett for å vise min vilje til å "stille de nødvendige spørsmålene".

Og ganske riktig - jeg finner ikke kildekoder, derimot finner jeg ved en tilfeldighet et utsagn om kildekoder fra Benestad selv fra desember 2009(!), der han kommenterer etterspurte kildekoder for CRU (7): "Men for å finne igjen rådataene, må de faktisk samles inn på nytt fra de ulike meteorologiske instituttene rundt om i verden som har hatt ansvaret for å hente dem inn...- Det vil være en kjempejobb, kommenterer klimaforsker Rasmus Benestad ... Det er ikke umulig, men vi har mer fornuftige ting å gjøre, sier Benestad."

Tenker han her på arbeidet med å "stille de nødvendige spørsmålene" ?

1: http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/climatechange/9192494/Climate-scientists-are-losing-the-public-debate-on-global-warming.html

og http://www.tns-gallup.no/?aid=9083168

2: http://www.samtiden.no/klimaskeptikere-uten-skepsis/

3: http://www.forskerforbundet.no/Nyheter/Arkiv-Forskerforum/2004/14888/148

(koblingen er fjernet pt – rettet forespørsel til webmaster om å lokalisere den..)

4: Useriøse noksagter - http://www.forskning.no/artikler/2005/januar/1105630253.9

5: En ubehagelig sannhet om norsk klimadekning –

ftp://ftp.nersc.no/Press/MasteroppgaveforKatherineDuarte.pdf

6: Length of the solar cycle - http://web.dmi.dk/solar-terrestrial/space_weather/

7: Slettet temperaturdata - http://www.forskning.no/artikler/2009/desember/236284


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!