Tom Kristian Berger

Landskapsarkitekt

Bosatt i bydel Gamle Oslo og opptatt av miljø, klima, byutvikling og grønn mobilitet

{{author.totalPost}} {{author.totalShare}} delinger av innlegg