28-06-2012

Tjener på folks avhengighet

Folk må få slippe å bli eksponert for tobakksprodukter hver gang de er i butikken for å kjøpe mat.

Tobakksgiganten Philip Morris har gått til rettssak mot den norske stat. Bakgrunnen er forbudet mot synlig oppstilling av tobakk som er innført i Norge, og som Philip Morris mener strider mot EØS-avtalen. I forbindelse med rettssaken har Kreftforeningen vært partshjelp til støtte for staten.

Røyking er uten sammenligning den viktigste risikofaktoren for sykdom og tidlig død. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge, og så mye som 85 prosent av alle lungekrefttilfellene kunne vært unngått om man ikke røyket. Dette er et vanskelig budskap å ta inn over seg når man er 15 år og på jakt etter tilhørighet og posisjon blant sine jevnaldrende. Ingen begynner å røyke i den tro at de skal bli avhengige, syke eller få et vesentlig kortere liv.

Den viktigste markedsføringen tobakksindustrien ønsker å spille på, er synlig oppstilling av fancy innpakning som appellerer til unge. All annen markedsføring er forbudt i Norge. Philip Morris hevder selv at målet ikke er økt salg av tobakk, men flere valg blant ulike sigarettmerker for de røykende.

Kreftforeningen har som et av sine hovedmål at færre skal få kreft. Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge kreft er å hindre at barn og unge begynner å røyke, og stimulere til at flere ønsker å slutte å røyke. Svært få begynner i voksen eller godt voksen alder.

Kreftforeningen la i sitt partsinnlegg i rettssaken vekt på at Norge er folkerettslig forpliktet til lojalt å følge opp bestemmelsene i den internasjonale tobakkskonvensjonen. 175 land har ratifisert konvensjonen og sluttet seg til retningslinjene, som blant annet anbefaler et oppstillingsforbud. Norge var ett av de første landene til å innføre oppstillingsforbudet.

En av tobakksindustriens nye strategier er å anlegge rettssaker for å forsinke eller forhindre innføring av viktige helsepolitiske tiltak. For Phillip Morris handler dette derfor om mye mer enn synlighet i det norske markedet. Industrien har så langt anlagt 23 saker i 13 land, og vi ser at dette er forsøk på å skremme.

Mange land i verden ønsker å gjennomføre et oppstillingsforbud slik Norge har gjort. De sitter på gjerdet og venter på rettsavgjørelsen i Norge, fordi de selv ikke har økonomi til en tilsvarende sak. Om Philip Morris vinner i Norge, kan det føre til at de andre landene blir mindre restriktive i sin tobakkspolitikk.

Dette er land med enda større utfordringer med tobakksrelaterte helseskader enn det er i Norge. Om staten frifinnes og oppstillingsforbudet består i Norge, vil det derfor få betydning for flere land som ønsker å innføre forbud mot synlig oppstilling av tobakk.

For Philip Morris handler saken om å sikre økonomisk profitt. De vil sikre markedsandeler og introdusere nye varemerker som de ønsker folk skal kunne se. Dette er i utgangspunktet legitimt, men fordi produktet de selger er så farlig, og neppe ville blitt lovlig om det ble introdusert i dag, er dette uforenlig med statens ansvar for å beskytte folkehelsen.

Kreftforeningen argumenterte i retten med at tobakk ikke kan sammenlignes med de andre varene vi finner i dagligvarehyllene. Sigaretter er svært avhengighetsskapende, og er dødelig når man bruker produktene nettopp på den måten de er ment å brukes. Hører et så farlig produkt hjemme i dagligvarehyllene ved siden av melk og brød? Våpen gjør ikke det. Ikke engang reseptbelagte medisiner, som har til hensikt å gjøre folk friske.

Synlig oppstilling av tobakk er reklame som påvirker barn og unge til å begynne å røyke og gjør det vanskeligere for dem som ønsker å slutte. I Kreftforeningens tobakksarbeid er hovedmålgruppen barn og unge - vi ønsker at de aldri begynner å røyke. Men vi vet at de er lett påvirkelige. Derfor skal de slippe å bli eksponert for tobakksprodukter hver gang de er i butikken for å kjøpe mat.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!