07-02-2014

Tellekanter i utviklings-politikken

I forrige uke kom OECDs utviklingskomité med en evalueringsrapport om norsk bistand. I dag er det 100 dager siden Børge Brende ble ny utenriksminister. Det er på tide at han blir mer konkret om hva han vil i utviklingspolitikken.

Utenriksministeren valgte i sine uttalelser om rapporten å legge vekt på at Norge bør konsentrere bistanden om færre land og færre tematiske områder. OECD er ikke videre opptatt av dette i sine 15 anbefalinger.

OECD framhever at støtte til demokrati, rettssikkerhet, og individuelle menneskerettigheter har ligget i hjertet av norsk utenrikspolitikk. Dette, kombinert med Norges forpliktelser til (å jobbe for) åpne og tolerante samfunn, mener OECD gjør at Norge har vært en av de mest progressive stemmene i det internasjonale bistandslandskapet. Dette korresponderer med den nåværende regjeringsplattformen. Der står det at målet for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, realisering av menneskerettighetene og til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom. Det er overraskende at Brende ikke velger å trekke fram at han vil sørge for at Norge fortsatt er ledende på disse områdene.

Vi i Norsk Folkehjelp bruker, som andre organisasjoner, mye tid og ressurser på å konkretisere resultatene og måle effekten av utviklingsstøtten. Vi vil vite at det vi gjør gir resultater. Det er ikke er nok å telle antall vaksiner, antall skolebygg, eller antall land. Vi må kunne vise at arbeidet vårt gir langsiktige resultater.

Hvis man skal jobbe med minerydding må man jobbe i de landene der det er miner. Skal man bidra til demokrati må man jobbe i land der muligheten for overgang fra diktatur til demokrati åpner seg opp.

Heller enn å telle antall land og fokusere på at svaret er å jobbe i færre land bør Brende klargjøre hva kriteriene skal være for hvor vi skal gjøre hva. Det viktigste er å se på om man har gode grunner for å jobbe i de landene der man er. Hvor har Norge, og norske organisasjoner, fortrinn? Vil Brende kutte antall land vi gir bilateral bistand til, antall land der vi rydder miner, antall land der vi driver støtte til organisasjonslivet, eller skal kuttene være på andre områder?

- For oss er det avgjørende å bruke rapporten til å styrke norsk bistand. Det er et godt tidspunkt siden regjeringa akkurat har starta budsjettarbeidet, sa Brende til Bistandsaktuelt.

Hovedmålsetting må være at bistanden stadig blir kvalitativt bedre. Det er ikke så enkelt som å kutte i antall land. Vi håper Børge Brende inviterer norske bistandsaktører inn i samtalen om hva vår merverdi er og hva som skal være kriteriene for hvilke land og tema regjeringen bør satse på.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!