25-04-2018

Takk for reiseråd, vi fulgte dem alle

Regnskogfondet skal ha honnør for å ha kjempet for urfolks retter i flere tiår. Urfolk er regnskogens beste voktere.

Nylig annonserte Colombias president Juan Santos og statsminister Erna Solberg en erklæring om å forlenge samarbeidet om å ta vare på regnskogen. Regnskogfondet traff dermed godt med sitt innlegg i Dagsavisen 10. april, der de kom med sine råd til statsministerens og mitt eget besøk til Colombia. Vi er så enige med Regnskogsfondet i disse viktige sakene. Heldigvis ble utfallet slik vi håpet.

Erklæringen går ut på at samarbeidet skal gå ut over inneværende avtaleperiode (2015–2020). I forlengelsen lover Norge opptil 400 mill. kroner årlig frem til 2025 under forutsetning av at Colombia reduserer avskogingen.

Vi deler Regnskogfondets bekymring over at avskogingen øker i colombiansk Amazonas. Det samme gjør colombianske myndigheter. At tidligere FARC-kontrollerte områder nå er tilgjengelige øker presset på skogen. Colombia har iverksatt en rekke kraftfulle tiltak for å få avskogingen under kontroll. Det er krevende, men vi har lovet å være en langsiktig støttespiller.

Som Regnskogfondet påpeker, er det viktig å hindre at skog blir omgjort til landbruksareal. President Santos har varslet en resolusjon om stans i utvidelse av landbruksgrensen. Det innebærer at det ikke er lov å bruke områder som er avskoget etter 2010 til landbruksformål. Landbruksgrensen er en sentral pilar i strategien for å stanse avskogingen. Dette er nybrottsarbeid av stor betydning.

Det er fryktelig å lese om drap på miljø- og menneskerettsforkjempere i Colombia og andre steder. Økt innsats for å beskytte urfolksledere og lokale ledere er et prioritert tema i vår dialog med colombianske myndigheter. Skogkriminalitet er også et viktig satsingsområde for den norske klima- og skogsatsingen. Vi har et tett samarbeid med blant andre FNs miljøkriminalitetsorganisasjon UNDOC og Interpol.

Regnskogfondet skal ha honnør for å ha kjempet for urfolks retter i flere tiår. Urfolk er regnskogens beste voktere. Heldigvis er dette noe colombianske myndigheter anerkjenner. Under besøket i Amazonas lanserte president Santos et dekret som vil gi sterkere selvstyre i tradisjonelle urfolksområder. Dette dekretet har Colombias urfolk kjempet for i over 20 år.

Etter gode møter med myndigheter, urfolk og frivillige organisasjoner er jeg ikke i tvil om at den sittende presidenten i Colombia har en oppriktig og sterk vilje til å bevare skogene. I juni er det presidentvalg. Med utvidelse av klima- og skogsamarbeidet ønsker vi å fortsette å samarbeide med Colombia i arbeidet mot avskoging. Dette er noe av det viktigste vi kan gjøre for verdens klima, for naturmangfoldet og for urfolkene.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!