ANNONSE
Barnehageloven: – Faller avtalen mellom Rødt og byrådet på grunn av barnehageloven er det ikke avtalen som er feil, men loven. Da forventer vi at byrådspartiene blir med og endrer barnehageloven, skriver Anders Evenstuen i Rødt. ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Barnehageloven: – Faller avtalen mellom Rødt og byrådet på grunn av barnehageloven er det ikke avtalen som er feil, men loven. Da forventer vi at byrådspartiene blir med og endrer barnehageloven, skriver Anders Evenstuen i Rødt. ILLUSTRASJONSFOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

06-07-2016

Ta velferden tilbake!

Det er ikke greit at skattekroner blir privat profitt fremfor velferdstjenester.

Rødt støttet et byråd i Oslo utgått av Ap, SV og MDG. Vårt viktigste krav var en avtale som stoppet velferdsprofitører i barnehager. Vi vil stenge døren for profitthungrige private selskaper som kun sikler etter skattekronene våre. Det er ikke greit at skattekroner blir privat profitt fremfor velferdstjenester. Byrådet sa ja, og fagbevegelsen og ansatte som nå sikres skikkelige arbeidskår, jublet. Så dukker en juridisk gjennomgang av avtalen og barnehageloven opp, og det er tvil om hvorvidt avtalen står seg. Profitørene skal ut, og står loven i veien så må loven skrives om.

Oslo Ap vet hva velferdsprofitører gjør i Velferds-Norge. 1. mai 2011 sa daværende byrådskandidat Libe Rieber-Mohn på Youngstorget: «Alle sykehjem som i dag drives av private selskaper, skal bli overført til offentlig drift, dersom de rødgrønne får flertall i Oslo bystyre etter valget.» Så sier hun: «Høyresiden har vært en bremsekloss i arbeidet for et mer anstendig arbeidsliv. Det er mer overtid, flere midlertidige ansettelser og det er framfor alt privatisering for enhver pris, som et prinsipp og et mål i seg selv.» Så stadfester hun forholdene velferdsprofitørene byr på «Hvis vi vinner, skal det bli slutt på luselønn og overnatting i bomberom.» Intet er nytt under solen siden 2011, og her er noen eksempler på hva som skjer når velferdsprofitører slipper løs på velferdsstaten.

Våren 2016 kastes Orange Helse ut i Bergen og Oslo. Orange har iflg. oppsigelsen fra HINAS (Helsefortakenes Innkjøpsservice AS) gjort graverende brudd: Bl.a. har de brukt underleverandører for å løse oppdraget, og disse opererer med lønns- og arbeidsvilkår som er i strid med rammeavtalen. De ansatte er salderingspost for å gå med overskudd som kan bli profitt. Det er avvik på samtlige vikarer på kveldstillegg, og det er ikke utbetalt lønn for alle timer. HINAS viser at Orange ikke kan vise prosedyrer for å sikre innleide samme lønn som fast ansatte. De avslutter med at avvikene er svært alvorlige og krever dokumentasjon om rettmessig avlønning, opptjente feriepenger og skattemessig innrapportering og trekk av skatt. Dette er ikke første gang Orange er i hardt vær. DeFacto laget høsten 2015 rapporten «Feilslått arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune». Denne handler om vikarbruken via Orange Helse i Bergen, bla. kostnaden ved å hente vikarer eksternt fremfor å ha egne vikarer ansatt. Rapporten peker på mye av det samme som HINAS har for å kaste ut Orange Helse i Oslo. Reaksjonen fra Orange var å true DeFacto med søksmål, men det ble med trusselen. Orange er kastet ut av Bergen og Oslo, og Rødt Moss krever gransking av Orange.

Grove brudd på arbeidskår fra velferdsprofitører er ikke nytt. Februar 2011 sprakk fasaden i daværende byråd Sylvi Listhaugs glansbilde av privatiserte sykehjem. Ammerudlunden m.fl. av Adeccos sykehjem i Oslo avsløres i grove brudd på lønns- og arbeidskår. Sykehjemmet som gjentatte ganger vinner Oslo kommunes brukerundersøkelse for sykehj Faller avtalen mellom Rødt og byrådet på grunn av barnehageloven er det ikke avtalen som er feil, men loven. Da forventer vi at byrådspartiene blir med og endrer barnehageloven. em betaler ikke overtid. Det er ulovlige dobbeltvakter og pensjonsavtalene er elendige. Videre er det ikke lokale lønnsforhandlinger, og arbeidsplaner lages ikke i samråd med tillitsvalgte. Alt er grove brudd, og samtidig nødvendig om velferdsprofitøren skal gjøre skattekroner til privat rikdom. Så mens de ansatte slet med ulovlig lange vakter og elendig pensjon, vokste bankkontoen til Adecco, og NHO Service laget skryteartikler om hvor fantastisk Addeco driver Ammerudlunden.

Privatskolen Westerdals er et annet eksempel på hva som skjer når private slipper løs i en offentlig oppgave, nemlig utdanning. Westerdals ble i vinter avslørt som et profitthungrig rovdyr som jakter statsstøtte og skolepenger for egen vinning. I oktober 2015 avslører Dagens Næringsliv at eierne har tatt ut 100 millioner via kreativ eierstruktur og sjonglering med statsstøtte og skolepenger. Så avsløres korrigerte søknader til Lånekassen så statlig støtte gis til studier som ikke er godkjente. Lånekassen har krevd tilbakebetaling av 53 millioner kroner. Westerdals er anmeldt til Økokrim.

Det er ca. 430 private barnehager i Oslo og våre skattekroner er deres offentlige tilskudd. Aller først; forskjellen mellom Westerdals og barnehager er lovverket. Det er ikke lov med utbytte fra skole, men barnehageloven §14a sier: «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode». Smutthullet er «et rimelig årsresultat». Velferdsprofitører har sitt rulleblad. Da er det skremmende at loven åpner for «et rimelig årsresultat». Hva tjener disse høyresidens såkalte «gode krefter» på sin «veldedige» gjerning i barnehagen? Her er bomben: Ingen kan si hvor mye skattekroner de tar i profitt fremfor å drive barnehage for skattepengene! Byrådet vil ha svar, og utredningen er i gang. Men med alle de graverende sakene må vi spørre: Hvorfor forsette med noe høyresiden startet som ingen har oversikt over? Men noen tall har vi: Barnehageselskapet Læringsverkstedet hadde i 2014 overskudd på 26 millioner og egenkapital på 97 millioner. DeFacto gir mer kjøtt på beinet: «I 2011 var registrerte personalkostnader pr. årsverk i kommunale barnehager 506.891 kroner, mens tilsvarende kostnader i ikke-kommunale barnehager var 426.706 kroner.» Dette er penger som eierne når som helst kan ta ut, og en sammensausing av foreldrebetaling og offentlige støtteordninger. Det er et demokratisk problem at ingen har fullstendig oversikt over hvor skattepengene blir av.

Rødt er klare: Alle skattekroner til velferd skal bli velferd! Profitørene har gang på gang vist at de er uskikket i velferdsstaten. Vi venter at rovdyr er rovdyr og kapitalister er kapitalister, men det gir konsekvenser: Velferdsgoder er for viktige til at profittmaksimerende kapitalister skal få boltre seg i våre skattekroner. Rullebladet gir kun en konklusjon: Ta det tilbake! Faller avtalen mellom Rødt og byrådet på grunn av barnehageloven er det ikke avtalen som er feil, men loven. Da forventer vi at byrådspartiene blir med og endrer barnehageloven.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!