15-12-2017

Tøyen skole styrkes

Det kuttes i budsjettet på Tøyen skole, påstår Sara Cools, Sigrid Klæboe Jacobsen og Veslemøy Blokhus Hangvik i Dagsavisen 12. desember. Det er feil.

Skolens budsjett var på 29,5 millioner kroner i 2017 og foreløpige budsjettall viser at skolens budsjett vil komme på over 33 mill. kroner i 2018. Det er en kraftig økning siden Høyre-byrådets siste budsjett (2015), da skolen fikk 23 mill. kroner.

Faktisk er naboskolene Tøyen og Vahl helt i tet i Oslo i tildeling per elev. Hvorfor det er nødvendig med et ekstra stort budsjett på de to skolene, mener jeg de tre Tøyen-beboerne argumenterer godt for i innlegget sitt. Tøyen har ekstraordinærere utfordringer som krever ekstraordinær satsing. Det er en grunn til at noe av det første Arbeiderpartiet og det rødgrønne byrådet gjorde var å ansette fem ekstra lærere hver på både Tøyen og Vahl skole. Dermed økte lærertettheten på skolene med hele 20–25 prosent, og lærerne fikk mer tid til å følge opp hver enkelt elev.

I tillegg har begge skoler gratis aktivitetsskole for alle elever på 1.–4. trinn, som gir elevene varierte aktiviteter hver dag etter skoletid. Selv om Høyre denne høsten har drevet en kampanje for å skremme Oslos innbyggere med at byrådet kutter i skolebudsjettet, viser det faktiske skolebudsjettet noe annet. Hele Osloskolen får mer, men for å utjevne de store sosiale forskjellene i Oslo, er det nødvendig at skolene med de største utfordringene også får mest per elev. En slik positiv forskjellsbehandling vil forebygge en senere kjemperegning over sosialbudsjettet og dermed komme hele Oslo til gode.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!