ANNONSE
Legges ned: Forrige uke trykket Dagsavisen intervju med Kjell Johansen, som er beboer ved Grünerløkka sykehjem som nå skal legges ned. Her skriver han om sin hverdag på sykehjemmet. FOTO: RUNA FJELLANGER

Legges ned: Forrige uke trykket Dagsavisen intervju med Kjell Johansen, som er beboer ved Grünerløkka sykehjem som nå skal legges ned. Her skriver han om sin hverdag på sykehjemmet. FOTO: RUNA FJELLANGER

Vis bildetekst
Foto:

18-07-2017

Sykehjemmet fra sengekanten

Jeg vil fortelle dere hvordan det oppleves å ligge på et sykehjem midt i Oslo.

k

Jeg skammer meg ikke over å klage på forholdene på et sykehjem i oppløsning, og så godt som uten ledelse. De ansatte sliter med både meg og sitt, men burde hatt en helt annen støtte slik forholdene er.

Etter bare en måneds tid sa jeg fra skriftlig om kritikkverdige forhold. Ledelsen responderte dårlig. Per skrivende stund er det uttrykket omstrukturering, som betyr nedlegging, de gjemmer seg bak. Jeg har i noe over fem år før jeg havnet her på sykehjemmet, hatt hjemmesykepleie to til tre ganger daglig. Det har aldri vært noen grunn til å klage verken på det ene eller det andre.

Min helsetilstand bidro til at det var sykepleiere innom til nødvendig hjelp, samtidig som jeg kunne leve noe i form av å komme ut innimellom. Men flere og flere innleggelser på Lovisenberg i ambulanse, ofte med lyd og lysledsagelse, begrenset bevegelsesfriheten. Mellom disse innleggelsene var jeg en del ganger innlagt på Lilleborg helsehus for å ta meg inn og bygge meg opp. Også der hadde jeg det bra og samarbeidet godt med både «ansatte og innsatte».

Omgivelsene preger oss når vi er syke. På sykehjem opplever jeg at mestring forsvinner, og en utrygg hverdag med gjentatte episoder med misforståelser med manglende rutiner – kanskje på grunn av dårlig, eller mangel på ledelse. Jeg skammer meg ikke over å måtte innrømme at jeg faktisk er flau over at eldreomsorgen, les sykehjemmene, i praksis er dårligere nå enn da min mor døde på et sykehjem i Oslo i 2003. Nå vet jeg så altfor godt at mye i byen vår har blitt satt tilbake med hensyn til både funksjoner og muligheter på grunn av mange, lange og tunge år med diverse blågrågulgrønne byråd med tilsvarende bystyreflertall. Det triste er at det tok for lang tid å få folk til å se og forstå, men i 2015 fikk vi et politiske skifte.

Jeg ber dere som sitter med makta nå å ta pulsen på byen og befolkningen og ta et tak slik at folk ser og føler positive endringer. Uten folks tillit i sykehjem og eldreomsorg, som jeg omtaler her, blir vi som stemte på dere og dere selv, fort tapere igjen.

Jeg har direkte kritisert at ansvarlig byråd fraskriver seg ansvar, og henviser mine klager til at det overordna ansvaret for «mitt sykehjem» ligger i administrasjonen. Jeg mener at på tross av forsøk på forklaringer fra byråden, så kan ikke en byråd, like lite som en statsråd, skjule seg bak egen administrasjon. Jeg mener byråden må ta ansvar for helheten i sykehjemmene og at dette også innebærer å ta rekruttering på alvor.

Jeg skammer meg ikke for å si at jeg synes vi svikter de som jobber når mange ikke får opplæring og grunnleggende kunnskaper i pleie, rutiner og språk og ordforråd. De ansatte blir hengende etter fra starten av og arbeidsplassen blir prega av det. Språkproblemer rammer pasientene, det vet jeg, for jeg har lidd under det og forsøkt å ta det opp.

Det er et politisk ansvar å stille større krav til de som skal jobbe med oss på sykehjem. Samtidig må det legges til rett for at kvalitet betyr utviklingsmuligheter, plikt og nødvendige språkkunnskaper og bedre lønn.

Framtida ligger hos de unge. Det er vår oppgave både menneskelig og politisk å bidra til at de møter en by, et land og en verden de kan leve og vokse opp i uten for eksempel å måtte leve daglig i et helvete av rusmiljøer, forurensning og arbeidsledighet eller med så dårlig betalte jobber at de er dømt til å mislykkes.

Det jeg ser fra sengekanten på sykehjemmet er ikke oppløftende, men det er lov å håpe.


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!