ANNONSE

05-05-2011

SVs retoriske bomskudd

SVs ideologiske vaktbikkjer, Bård Vegar Solhjell og Snorre Valen, retter i sedvanlig tendensiøs stil skytset mot Høyre i artikkelen ”Adjø, liberalitet”. Man når fanden leser bibelen skal tolkningen tas med en solid klype salt.

Solhjell og Valens hovedanliggende er at Høyre tilslører det partiet egentlig mener gjennom å ta i bruk ”ventresidas progressive språkdrakt”. Det er selvsagt sludder. Artikkelforfatterne mener det er feil av Høyre å snakke om ”bedre helse” og ”bedre eldreomsorg”. I stedet burde vi snakke om privatisering av helsetjenestene og konkurranseutsetting av eldreomsorgen. Høyre har aldri vært tilhenger av privatisering av offentlige tjenester, så den første anklagen faller på egen urimelighet og forfatternes fordommer.

Konkurranseutsetting er et virkemiddel som vi mener vil bidra til bedre tjenester, og det snakker vi gjerne og ofte om. Vi trenger alle gode krefter dersom vi skal lykkes med å håndtere velferdsutfordringene i helse- og omsorgssektoren. Offentlig sektor har ikke monopol på gode ideer. Full barnehagedekning ble nådd i landets kommuner fordi kommunene slapp til alle gode krefter som ønsket å drive barnehage, og som innfridde de krav til kvalitet kommunen satte.

Målet er altså ikke konkurranseutsetting, men gode tjenester for borgerne. Ingen mennesker er like, derfor er et mangfoldig tjenestetilbud med valgfrihet viktig for at borgerne skal være fornøyd. Man skulle tro SV, med slagordet ”Ulike mennesker, like muligheter”, ville forstå dette. I stedet gjør SV knefall for fagbevegelsen fremfor å sette borgerne i høysetet. Her har SV mye å lære av sin progressive forbundsfelle Tony Blair – og av Høyre. Vi ser frem til å ønske partiet velkommen etter, som vi har gjort det i skolepolitikken på stadig flere områder.

Etter en lengre harselas om at Høyre ikke lenger snakker om privatisering – som er vårt egentlige mål ifølge Solhjell og Valen – skriver forfatterne om ”Høyres høystemte retorikk om privatiseringens velsignelser”. Her må SV bestemme seg om vi er tause eller høystemte! Begge deler samtidig er en krevende kombinasjon, noe ikke minst musiker Valen burde være inneforstått med!

Den høystemte retorikken relaterer forfatterne til Adecco-saken. Det burde være unødvendig å påpeke at eldreomsorgen i Oslo ikke er privatisert, men rikspolitikerne Solhjell og Valen er kanskje ikke så kjent med kommunepolitikk? Eldreomsorgen i Oslo er et offentlig ansvar, offentlig finansiert og offentlig regulert. Det kommer den fortsatt til å være. Det er kommunen som bestemmer hvilken tjeneste som skal ytes, til hvem, til hvilken standard, under hvilke vilkår. Det er riktig at noen av Oslo kommunes 54 sykehjem drives av andre enn kommunens egne ansatte. Men man kan ikke snakke om privatisering så lenge tjenesten er et offentlig ansvar, offentlig finansiert og offentlig regulert. Det er i tilfelle intellektuelt pinlig eller bevisst retorisk tilslørende.

Noen av kommunens sykehjem drives av frivillige organisasjoner, og noen ytterst få drives av kommersielle aktører som driver under de samme betingelser som kommunens mange sykehjem. Adecco-saken kunne dessverre like gjerne ha forekommet i et kommunalt sykehjem, noe erfaringene fra Ap-styrte Moss viser med all tydelighet. Men fordi Adecco var privat fikk det umiddelbare konsekvenser, og kommunen overtok sykehjemmet.

Solhjell og Valen hevder videre at tidligere ”stolte rop om skattelette og flere privatskoler nå er erstattet med flau hvisking i krokene”. Mon det. Vi er fremdeles tilhengere av friskoler, men vi har en annen begrunnelse enn de rødgrønne. Der de rødgrønne mener friskoler skal forbeholdes rike, religiøse eller pedagogiske ”avvikere”, men Høyre at friskoler skal være tilgjengelig for alle – uavhengig av størrelsen på foreldrenes lommebok. SV vil ha klasseskille i skolen – Høyre vil viske ut klasseskillene i skolen. SV valgte å forby privatskolene som var tilgjengelige for alle elever, men har beholdt privatskoler som er forbeholdt elever med god råd – som for eksempel Bjørknes. Når vi ikke flyr rundt og snakker om friskoler i tide og utide, er det fordi det er en marginal problemstilling. 98 prosent av elevene går i den offentlige skolen, og vi foretrekker å bruke tiden på hvordan vi skal gjøre læringsutbyttet større for dem, ikke på hvordan vi skal hindre de siste to prosentene å velge et annet alternativ som passer bedre for dem. Kanskje skolen hadde vært noe bedre dersom også SV hadde satt inn innsatsen der det virkelig betyr noe?

Når det gjelder skattelette er det fremdeles ingen tvil om at Høyre ønsker et skattesystem der det alltid skal lønne seg å jobbe, investere og skape arbeidsplasser. Det er ikke noe nytt. Det nye er at næringsminister Trond Giske gir Høyre rett i at vi må likebehandle norske og utenlandske eiere av norske bedrifter, og at formuesskatten er spesielt skadelig for gründere som forsøker å skape sin egen fremtid. Kanskje på tide at den erkjennelsen synker inn hos vaktbikkjene i SV?

De ideologiske spydspissene er også bekymret for forvaltningen av våre felles ressurser dersom Høyre kommer til makten. Det er det ingen grunn til. At Høyre mener Statoil-modellen også kan benyttes på Statkraft er ingen nyhet, og et synspunkt som opprinnelig ble fanebåret av SVs regjeringspartner Ap. Utfordringsrett for private selskaper er også et virkemiddel for bedre tjenester, og en erkjennelse av at offentlig sektor vil få problemer med å håndtere utfordringene i velferdssektoren med en aldrende befolkning og stadig nye behandlingsmetoder i kjølvannet av medisinske og teknologiske nyvinninger. Vi trenger alle gode krefter som bidrar til å få mer igjen for ressursene vi setter inn.

Solhjell og Valen gjør et solid forsøk på å villede og nytolke Høyres politikk og retorikk. Dessverre står det til stryk i møte med virkeligheten, og er snarere et bidrag til å avsløre SVs egne dogmer og fordommer.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!