26-08-2014

Svartmaling

Kommunen har ansvaret for eldreomsorgen uavhengig av hvem som driver sykehjemmene.

I Dagsavisen 19. august fortsetter Ap sin svartmaling av konkurranseutsetting, til tross for at Tone Tellevik Dahl innrømmer at Arbeiderpartiet nå visstnok er enig i at kommunen skal spille på lag med både ideelle og private aktører for å sikre innbyggerne et godt helsetilbud. Det er viktig å knuse mytene som spres om konkurranseutsetting.

Hvis vi ser på fornøydhetsundersøkelsen fra mai kan vi ikke se at sykehjemmene som er satt ut på anbud har spilt fallitt. De scorer i snitt nesten likt, faktisk litt bedre, enn de som driftes kommunalt. En viktig del av konkurranseutsetting er måling av kvaliteten på sykehjemsdrift i kommunen. I dag er Oslo antakeligvis den kommunen i landet som mest metodisk måler kvaliteten på sine sykehjem. Fagforbundet er også ute med sin svartmaling i Dagsavisen mot undertegnede 20. august. Fagforbundet blander sammen ulike begreper, for Frp er like varme tilhengere av frivillige organisasjoner som private innen konkurranseutsetting.

En omfattende rapport på kvaliteten og effektiviteten ved kommersielle sykehjem i Norge, er Oslo Economics’ rapport fra 2013. Den tar for seg konkurranseutsetting av sykehjem over en tiårsperiode i Oslo kommune. Rapporten viste at kvaliteten i snitt var noe høyere på konkurranseutsatte sykehjem. I motsetning til i Norge, er det i Sverige fagforbund som er positive til konkurranse i pleiesektoren. Det skyldes i stor grad at de har mye lenger erfaring med private i Sverige, og arbeidstakerne har sett at det gagner dem. Det svenske Vårdförbundet, som organiserer sykepleierne, er klare på at de støtter konkurranse i eldreomsorgen.

Sykefraværsstatistikk fra SSB viser at NHO sine medlemsbedrifter har lavere sykefravær enn kommunene innenfor felt som helse og omsorg og renholdsbransjen. Norwegian Insurance Partner (NIP) har sammenlignet offentlig og privat pensjon. Konklusjonen er at arbeidstakere i privat sektor som har innskuddsbasert pensjonsordning, kan få betydelig mer i pensjonsutbetaling når de går av med pensjon ved 67 år enn de som jobber i offentlig sektor. Det gjelder både for ansatte som starter sin karriere i offentlig sektor og som senere går over til privat, og de som har jobbet i privat sektor hele livet.

Kommunen har ansvaret for eldreomsorgen uavhengig av hvem som driver sykehjemmene. Det er rett og slett respektløst overfor personalet som velger å jobbe i konkurranseutsatte sykehjem å drive med denne ensidige svartmalingen. De gjør en knakende god jobb.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!