ANNONSE

22-03-2013

SV på felgen

Bare i fjor bygget svenskene åtte ganger så mye motorvei som oss.

SVs stortingskandidat Ingunn Gjerstad, skriver i sitt tilsvar i Dagsavisen (18/3) at «Samferdsel er politikk, fordi det er viktig for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet vårt». I så fall må jeg si at det er leit at SV, etter åtte år i regjering, ennå ikke har sett seg tjent med å gi landets befolkning en bærekraftig vei- og banestandard.

Vi henger etter allerede i dag, og gitt den rødgrønne regjeringens prioriteringer, er det ingenting som tyder på at vi klarer å ta igjen etterslepet i overskuelig framtid. Det er egentlig ganske påfallende hvor lite interessert Gjerstad er i å tenke nytt; vi har prøvd de rødgrønne løsningene i flere år nå, og det er åpenbart at de ikke virker. Bare i fjor bygget svenskene åtte ganger så mye motorvei som oss, uten oljepenger og uten bompenger. Det er et etterslep i vedlikehold på flere titalls milliarder kroner og det tar hele ti år å få ferdigstilt et større veiprosjekt. Likevel mener Gjerstad i fullt alvor at dette ikke kan gjøres bedre.

Jeg tror, for å si det forsiktig, at det er rom for forbedring. Jeg tror vi kan få satt samferdselsutbyggingen i riktig gir ved å gjøre tre ting: 1) belønne resultater framfor virkemidler, 2) se hele landet under ett og koordinere samferdselsinvesteringene og 3) prioritere det som til enhver tid er mest samfunnsøkonomisk og klimavennlig. Hvorfor er SV uenig i dette?

I Høyre-styrte Oslo reiser stadig flere kollektivt og lar bilen stå. Problemene oppstår ved inn- og utreise fra byen: pendlere som ikke stoler på at det er plass på toget og at det går når det skal, kjører heller bil. Osloregionen trenger et kjempeløft skal den klare å håndtere ytterligere befolkningsvekst. Og siden regionen styres av 72 kommuner og tre fylkeskommuner, alle med egne folkevalgte nivåer, krever det enormt med politisk arbeid for å få satt i gang større prosjekter. Det er for øvrig verdt å merke seg at miljøpartiet SV trakk seg fra arbeidet med Oslopakke 3 fordi de ikke ønsket kollektivfelt på E18.

Jeg tror det kan være fornuftig å få prioriteringene innen samferdsel på en armlengdes avstand fra politikerne. I et overadministrert land som vårt, resulterer dagens ordning i klattvis utbygging, utrygge veier og innstilte tog. Det resulterer ikke minst også i at vi ikke når de målene for klima og miljø som vi har satt oss. Jeg vil anbefale Gjerstad å ikke bli provosert over at Oslo Høyre foreslår nye ideer og bedre løsninger, men heller å la seg inspirere, slik SV gjorde da vi foreslo å fjerne en stor brems for boligbyggingen ved å redusere antall innsigelsesinstanser.

Det er sant som Gjerstad skriver, at politikk dreier seg om prioriteringer. Men skal man få ting gjort må man i tillegg interessere seg for resultater.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!