ANNONSE

09-03-2016

Stopp mobbing i skolene

Det er mange barn som blir mobbet på skolene i Norge i dag. Dette må vi gjøre noe med.

Alle barn skal ha rett til skole og skal bli likt behandlet i skolen. At noen blir mobbet på grunn av etnisitet, sosial bakgrunn eller sin adferd er uakseptabelt. Vi må reagere når et barn blir mobbet på skolen, og sette i gang riktige tiltak som hindrer mobbing, samt gir barnet en trygg skolehverdag. Vi må stå på barnets side. Vi må gjøre noe med mobbingen. Raske og gode tiltak og handlinger som hindrer mobbing er like viktig som alle fag på skolen er viktige – mobbing sprer seg utover skolene, og blir vanskelig å hindre fort når den blir større. Vi ser og hører i hverdagen at barn blir mobbet. Vi ser at mange dropper ut av skolene på videregående nivå etter en lang mobbeepisoder.

Det å møte både barn og foreldre som har fått nok av mobbing er en lærdom for oss. Mange foreldre møter veggen når de ikke får hjelp fra skolen eller kommunen. I tillegg er det mange andre utfordringer for disse barna som ofte blir mobbet. Det vi vet er at mange møter sosialt press, og forventningene er så store både i arbeidslivet, i skolen og i familielivet. Vi har glemt våre medmenneskelige verdier. Vi er blitt et samfunn som i stor grad kun fokuserer på det materielle. Vi setter stor pris på hvordan vi lever, hvordan vi kan oppå våre mål, hvordan hjemmene våre skal se ut, og hva og hvordan vi kler oss. Vi fokuserer på merkevarer. Mange barn fra familier med høy inntekt aksepterer ikke at andre barn med lav inntekt ikke har de samme materielle goder som dem. Dette er blitt et stort sosialt press der barn mobber hverandre og spesielt blir det store klasseskiller i ungdomsskoler. Mange skiller lag med kamerater etter sosiale utfordringer. Det er vårt ansvar å utjevne sosiale utfordringer. Det er vårt ansvar å arbeide for å hindre mobbing. Alle barn er like og skal behandles likt.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!