15-08-2012

Stoltenbergs gode venn og forlover Øystein Mæland

"Politipatruljen som kom fram til ferjeleiet, var bevæpnet med maskinpistoltypen MP5, bekrefter Nordre Buskerud politidistrikt overfor Aftenposten"

I dag leste jeg en god leder av Helge Simonnes - Sjefsredaktør i Vårt Land:
Aps lange makt


- der han blant annet belyser at Stoltenberg varsler om hoderulling i Dagsavisen, men ikke sier ikke noe om at vennen Øystein Mæland som har beskyttet etaten og som nå får sterk kritikk av 22. juli-kommisjonen, må gå:


http://bit.ly/N2LbUi

Dette fikk meg til å huske på kronikken fra Professor Ole Gjems-Onstad, der han tok for seg både Statsministerens gode venn og forlover politidirektør Øystein Mæland, politiets fatale svikt og massesuggesjonen - de oppleste og vedtatte "retningslinjer"som umiddelbart lyste mot oss overalt etter katastrofen 22. juli - kort sagt et påtvunget følelsestyrrani som mange følte seg støtt av, i sin kronikk "Prektige Norge møtte virkeligheten" av 12.01.2012 - Forbudet mot å bli sint (utdrag):

"En del av den norske ideologien som eksponeres gjennom Utøya, er frykten for å bli sint. Stadig roses det at få har krevet gjengjeldelse. Ønske om en form for hevn er fordømmelsesverdig primitivt.

Men det er naturlig å ville at den som voldte så mye smerte, skal merke en reaksjon.

Var det en dag i nyere norsk historie det var adekvat å kjenne sin indre torden, var det 22. juli 2011.

Da det gjaldt, manglet politiet den maskuline aggressive pågåenhet som kunne endret situasjonen.

Først i ettertid er politiet blitt indignert - på dem som kritiserer deres unnfallenhet.

Rett etter 22. juli sa statsministeren og andre at det ikke skulle letes etter syndebukker. Dette retoriske forbudet mot å bli sint har sørget for at ingen er holdt til ansvar.

Hvem er redd for å lete etter syndebukker ved brudd på arbeidsmiljølov eller skattelovgivning?

Når det offentlige selv svikter, krever norsk ideologi at indignasjonen holdes i sjakk (...)

http://bit.ly/SlMwIn


Om politiet - fra samme forfatter:

Den norske hybris-modellen (Utdrag):

"Som leder for Arbeiderpartiet er Stoltenberg i siste instans ansvarlig for at Utøya var fullstendig uten sikring. Han inviterte ungdom til det som for ham var et paradis. Stoltenbergs besøk bidro til at det var et terrormål. Han hadde sikkerhetsvakter. Ingen slike passet på de unge.

Stoltenbergs stadige advarsler mot det farlige i å kritisere, beskytter ham selv mot en kritikk der han som statsminister og partileder kan bli adressat.

Hadde politiet fått avgårde en skarpskytter i et helikopter, skulle ordren vært: Drep ham! Få slutt på det - nå! I Norge skal den ordren gis av en pasifist.

Men Utøya viser at det var en feilvurdering av statsminister Stoltenberg å få sin personlige venn og forlover som er militærnekter, utnevnt til politidirektør.

Politidirektøren uttalte umiddelbart flere ganger at han var stolt over politiets innsats den fatale timen. Uttalelsene er uvirkelige, og er nå moderert, men de bidrar til å frata politiets interne undersøkelser legitimitet.

Politiet bidrar lite til avklaring. Det siste er at de nekter innsyn i «Skyting pågår»-instruksen.

Utdrag må være tilstrekkelig for å se Utvika-stranden var stedet for det mest fatale regelbrudd i norsk politis historie.

Politidirektørens defensivitet gjør at politiet nå selv har ansvaret for at en del foreløpig konkluderer med at instruksbrudd kan ha ført til at ca. 40 ungdommer unødvendig ble myrdet (...)

http://bit.ly/R1Q5WN


Og vennskapet Statsministeren har med politidirektøren fortsetter (noe som i seg selv ikke er et nasjonalt anliggende), men grovt provoserende blir det når båndene viser seg å være så tette at selv om kritikken mot Mæland både er berettiget og overveldende, så har han fremdeles Stoltenbergs tillit.

For dette er hva som lyser mot oss to dager etter Kommisjonens Rapport:

"I timene etter 22. juli-kommisjonens rapportfremlegging mandag slo både statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og politidirektør Øystein Mæland fast at de nå vil ta ansvar og sørge for at tiltak iverksettes for å bedre beredskapen."

http://bit.ly/OXHlNX


Nå har det nylig blitt avslørt at Mæland feilinformerte om at politiet ikke hadde tilgang til GPS-informasjon om egne kjøretøy 22. juli:

14.08.2012 - Politidirektøren beklager feilinformasjon: - Jeg er lei meg

http://bit.ly/RfP2Vq

Ap-topp om Mælands feilinformasjon:

Høyrepolitiker: - Avslører grunnleggende systemsvikt

http://bit.ly/OXYo2v

10.08.2011 - Politidirektør Øystein Mæland svarer på kritikk

http://bit.ly/PjYV0S


Men man må også huske at Mæland bidro til at de pårørende og etterlatte ble påført hjerteskjærende ekstrabelastninger da han feilinformerte rundt "skyting pågår- instruksen", godt støttet av Assisterende politidirektør Vidar Refvik:


21.10.2011: Dette er instruksen politiet ikke fulgte

Politidirektør Øystein Mæland mener politiets «sktying pågår»-instruks ikke gjaldt på Utøya 22. juli.

(...) Det er et utdrag fra en den graderte delen av en større håndbok i politiet kalt Politiets beredskapssystem, og går under betegnelsen «skyting pågår».

Første punkt i retningslinjene slår klart fast hva politiet skal gøre dersom det skytes i et «tett beferdet område».

«Ved melding om at skyting pågår i tett beferdet område (innendørs eller utendørs) skal politiet gjøre alt for å stoppe gjerningspersonen(-e) så raskt som mulig, slik at uskyldig tredjepart blir minst mulig skadelidende» (...)

Aftenposten skriver i dag at politidirektør Øystein Mæland i et brev til de pårørende har forklart hvorfor han mener skyteinstruksen ikke var dekkende for situasjonen på Utøya 22. juli.

Brevet er ment som et svar på et brev de pårørende skrev til Mæland i august.

I dette brevet spør de pårørende blant annet om det er «i samsvar med retningslinjene for slike operasjoner at politiet skal unngå risiko, selv om det fører til at liv går tapt?»

I svarbrevet (av 04.10.2011) skriver Mæland blant annet at «hendelser av den alvorlighet og kompleksitet som det politiet sto overfor 22.7.2011, krever en annen tilnærming enn det som er beskrevet i instruksen «skyting pågår» (...)

Les hele svarbrevet fra politidirektør Øystein Mæland her.

http://bit.ly/NAB0IW


Spesielt ille ble overnevnte påstand, når realitetene var som følger:

17.08.2011 - Første patrulje i Utvika var tungt bevæpnet

"Politipatruljen som kom fram til ferjeleiet, var bevæpnet med maskinpistoltypen MP5, bekrefter Nordre Buskerud politidistrikt overfor Aftenposten. Tohåndsvåpenet er langt mer treffsikkert enn de vanlige pistolene politiet er utstyrt med.

Det har tidligere vært kjent at den første politipatruljen som ankom Utvika klokka 17.52, ble satt til å observere trafikken.

Samtidig hjalp politifolkene overlevende som kom til land, i påvente av beredskapstroppen som var på vei fra Oslo.

Dette står i kontrast til politiets egen «skyting pågår»-instruks. Den gjør det klart at første politipatrulje skal gå direkte inn ved situasjoner som den på Utøya der en mann skjøt mot sivile personer.

I Nordre Buskerud politidistrikt er politibilene utstyrt med våpenskrin med pistol og MP5. (...)

http://bit.ly/OXWrmF


Jarl Robert Christensen som mistet sin datter Birgitte Smetbak på Utøya, var en av de pårørende som gikk ut offentlig og ba om svar:

"Han mener de etterlatte også burde fått en forklaring på hvorfor Buskerud-politiet valgte ikke å følge skyting pågår-instruksen, som sier at første patrulje skal rykke rett inn. Hvorfor bestemte politiet seg for å vente på beredskapstroppen, spør Christensen seg."

Fra art:

25.09.2011 - «Jeg skulle ønske at jeg fikk en ærlig redegjørelse fra noen ansvarlige i politiet

http://bit.ly/NE7Nel

Så skjedde dette:


22.10.2011 - Politiet snur - igjen: Instruksen gjaldt

Først sa politiet at «skyting pågår»-instruksen gjaldt på Utøya.

Så svarte de familien til en av de drepte at den ikke gjaldt.

I går snudde politiet igjen. –Instruksen gjaldt, sier fungerende politidirektør (...)

http://bit.ly/OigsW8Mer om bakgrunn, samt kritikk av Mæland:

Psykisk helse nr. 3-2012: Etter oppryddingen

(Utdrag):«Kretsen rundt Jens»


Mæland tilhører vennegjengen til Jens Stoltenberg fra ungdomstiden. Han satt i sentralstyret i AUF da Jens Stoltenberg var leder. Da han var 28 år gammel, var Mæland politisk rådgiver for Thorvald Stoltenberg i Utenriksdepartementet. Senere har han vært statssekretær i Justisdepartementet i flere perioder.

http://bit.ly/PmpELT


28.05.2011: Øystein Mæland: «Jeg kan stå helt og fullt for det vi har gjort»


"Her er mannen som skal lede landets kanskje mest macho arbeidsstyrke. Han er gift med en mann og har surrogatbarn.

Øystein Mæland, gratulerer!

- Tusen takk. Det er en høytidelig dag.

Jeg føler på den respekten det er å bli utnevnt av Kongen i statsråd.

- Justisminister Knut Storberget er «veldig lykkelig»?

- Ja, jeg hørte at han sa det (...)

Folk står i kø for å minne deg om at du mangler jurist- og politibakgrunn?

- Jeg tror erfaringen min som statssekretær kombinert med min ledererfaring er den viktigste delen av min kompetanse.

Forutsetningen for å bli en god leder for en organisasjon man ikke har inngående kjennskap til, er raskt å gjøre hva man kan for å sette seg inn i kjernevirksomheten.

Det finnes mye kompetanse og mange flinke mennesker jeg kan støtte meg til (...)

http://bit.ly/Sma27Q

15.06.2011 - Påtroppende homofil politidirektør hentet barn i USA: - Omgår norsk lov

http://bit.ly/ObnVDt

29.06.2011 - Regjeringens lovskjending

(Utdrag): Utnevnelsen av Øystein Mæland til politidirektør har utløst et ras. Av to grunner: Mæland har allerede et barn kjøpt av surrogatmor i USA, og nummer to er i “produksjon”. Dette må regjeringen ha visst da Mæland ble forespurt – han hadde etter sigende ikke søkt. Mæland er Jens Stoltenbergs personlige venn og var hans forlover. Dermed griper utnevnelsen av Mæland også inn i debatten om nepotisme og innavl i Arbeiderpartiet og SV. Ett særtrekk ved denne kulturen er at det finnes ett sett av regler for vanlige folk, og et sett for nomenklaturen.
Surrogati er forbudt ved norsk lov (...)

http://bit.ly/MZxcEC


Vi kan lese at Mæland er lei seg for GPS skandalen, men slik han har opptrådt, tatt i betraktning hans standhaftige bortforklaringer og konsekvente forsøk på tilbakeholdelse og tåkelegging av flere særdeles viktige anliggender underveis i prosessen, er det ingenting som tyder på at han er lei seg for annet enn at tjenesteovertrampet omsider ble avslørt.

Og de som ble rammet av dette og herunder ble påført store ekstrabelastninger underveis, er de pårørende og etterlatte!

Hva de også har måttet forholde seg til:

Minnemarkeringen 22. juli 2012

http://bit.ly/OTTl4P


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!