13-01-2011

Stans deportasjonen av Maria Amelie

Det er på tide å få et nytt regelverk som gir lengeværende papirløse, og da særlig de som kommer hit som barn og etablerer seg her, en mulighet for å få prøvet sin sak på nytt.

Maria Amelie har aldri blitt gitt en anledning til selv å forklare sin sak for norske utlendingsmyndigheter, noe jeg finner i strid med menneskerettighetene. Ikke da hun som barn fikk avslag gjennom sine foreldres sak, og heller ikke nå, når hun som voksen har bedt om en ny vurdering av sin sak. Verdenserklæringen om menneskerettigheter artikkel 14 sier ”Enhver har rett til å søke og ta imot asyl mot forfølgelse”.

Om kvelden onsdag 12. januar ble den 25-årige forfatteren og papirløse Maria Amelie arrestert for brudd på norsk utlendingslov. Hun risikerer nå deportasjon til Russland. Maria Amelie kom til Norge da hun fremdeles var et barn.

Det er vanskelig å se hvordan et barn som ble tatt med til Norge av sine foreldre kan holdes ansvarlig for brudd på utlendingsloven på lik linje med voksne.

Ifølge statssekretær Pål Lønseth ble det fattet et nytt negativt vedtak i Utlendingsnemnda i går. Maria Amelie ble pågrepet uten verken å ha fått tilbud om et intervju eller bli underrettet om vedtaket. Politiets utlendingsenhet ville heller ikke gi informasjon om pågripelsen til Maria Amelies advokat. Det er uverdig.

Maria Amelie har mot alle odds tatt høyere utdannelse i Norge, gjort en usedvanlig innsats for å bli en del av dette samfunnet og satt lys på de papirløses situasjon i Norge. Som 25-åring har hun bidratt med mer til norsk offentlig debatt enn de fleste av oss vil gjøre i løpet av et liv. Slik sett er Maria Amelie en person som Norge skulle være glad for å ønske velkommen.

Jeg er også bekymret for transport av Maria Amelie til Russland nå. Det er svært vanskelig for en person fra Kaukasus, som var mindreårig og uten registrering da hun forlot landet, å få gyldige papirer for bosetting i Russland.

Fra et politisk og moralsk ståsted er pågripelsen av Maria Amelie en forkastelig handling. Hun reiste fra Russland da hun var 15 år til Finland, fordi hennes foreldre tok henne med seg. I løpet av de åtte årene hun har vært i Norge har hun på alle vis forsøkt å leve som rettskaffen borger – bortsett fra i dette ene, at hun har bodd i Norge uten lovlig opphold. Men i dette fulgte hun samtidig en tradisjon som har beriket vårt demokrati – sivil ulydighet.

Det er på tide å få et nytt regelverk som gir lengeværende papirløse, og da særlig de som kommer hit som barn og etablerer seg her, en mulighet for å få prøvet sin sak på nytt og hvor det tas hensyn til tilknytning til riket også i den tiden en person har vært her ulovlig.

En politiaksjon mot en enslig kvinne i ly av mørket: Er det et slikt Norge vi ønsker?

Vi krever at justisminister Storberget stopper denne deportasjonen av en modig kvinne som har varslet samfunnet vårt om et ellers usynlig problem: de papirløses skjebne i Norge.

Jeg og Den norske Helsingforskomité støtter protestmarkeringen foran Justisdepartementet i dag kl. 17:00.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!