18-08-2018

Snusfornuftig Faktisk.no

"Med utgangspunkt i denne statistikken er 2018 året med de tredje laveste påviste tapstallene siden 2005. Det stemmer altså ikke at vi er inne i en av de blodigste rovdyrsomrene som har vært". Slik begrunner Mina Liavik Karlsen i Faktisk. no sin konklusjon om at Heidi Grenis utsagn i en Dagsnytt 18- debatt den 9. august var "Faktisk helt feil".

Påstanden som er lagt under lupen, er følgende: :"Nå er vi inne i en av de blodigste rovdyrsomrene som har vært". Dette tolker Liavik Karlsen som at den gjelder Norge og går grundig inn i problemstillingen med å presentere fem grafiske oversikter fra SSB som uomtvistelig verifiserer hennes egen konklusjon.
  Mitt spørsmål er: Var det verdt strevet?
Jo, hvis hensikten var å påvise at en stortingsrepresentant fra Senterpartiet var litt slumset i beskrivelsen av situasjonen for sauebøndene i Nord-Østerdal, Fosen og Meråker, var det nok det. Og Faktisk.no står fritt til å velge hvilke problemstillinger de vil belyse. 
Noen av oss mener at det finnes mer nærliggende spørsmål å ta fatt i. Jeg har faktisk utfordret "Faktisk. no" gang på gang til å ta opp noen av disse. Men de oppløser seg visst til ingen ting på makronivå. Derfor blir utviklingen i skadeomfanget i ulvesonen bare registrert som et positivt utslag av en vellykket rovviltpolitikk. Eller for å si det med Holberg: "Pasienten døde, det er sant, men feberen ham forlot". 

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!