ANNONSE

11-07-2017

Slipp alle gode krefter til, Raymond!

Når byrådet setter makt først, lar de ideologi styre i barnehagepolitikken. Det er det dessverre barna som taper på.

Raymond Johansen svarer i Dagsavisen 4. juli på min kritikk av byrådets ideologisk styrte barnehagepolitikk. I innlegget forsvarer byrådslederen at byrådet lar Rødt diktere hvem som får drive barnehage i Oslo med å fremstille det som at det er Arbeiderpartiets egen politikk å forby etablering av nye kommersielle barnehager i Oslo. Men i Oslo Aps program for denne perioden står det at partiet ønsker flere private barnehager. Det er en erkjennelse av at kommunen ikke klarer å bygge alle plassene vi trenger i en by i rask vekst i egen regi, et syn Venstre deler. Når jeg kritiserer byrådet for å være ideologisk styrt i barnehagepolitikken, er det en kritikk av avtalen byrådet har inngått med Rødt, en avtale som sikrer dem flertall i bystyret, men som samtidig umuliggjør etablering av svært mange barnehageplasser i Oslo.

Det er riktig at det forrige byrådet i en periode ønsket å dekke behovet i Oslo med private barnehager. Men det er også slik at det var forrige byråd som selv foreslo å oppheve det vedtaket. Det er altså ikke slik at Venstre er motstander av kommunale barnehager, tvert imot er vi for alle typer barnehage, så lenge de holder høy kvalitet og bidrar til å øke antallet plasser. Mange år med borgerlig styre har sikret Oslo et mangfold i barnehagetilbudet. 60 prosent av barna i Oslo går i kommunal barnehage, mens 40 prosent går i private. Det er altså ingen mangel på kommunale barnehageplasser i Oslo, men dekningsgraden vi har i dag ville vi ikke hatt uten bidraget fra de private. I Venstre tror vi det bidraget også vil være viktig i fremtiden.

Venstre vil ikke stenge noen ute. Venstre er opptatt av å slippe alle gode krefter til, uavhengig av driftsform, slik at vi får et best mulig tilbud og plass til flest mulig. Når byrådet setter makt først, lar de ideologi styre i barnehagepolitikken. Det er det dessverre barna som taper på.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!