NORGERHAVEN: Norge fortsetter å leie 242 fengselsplasser for langtidsfanger i Veenhuizen i   Nederland. Det bekymrer nestlederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

NORGERHAVEN: Norge fortsetter å leie 242 fengselsplasser for langtidsfanger i Veenhuizen i Nederland. Det bekymrer nestlederen i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

03-01-2018

Sløsing med soning og skatt

Norske fengsler har ledig soningskapasitet, likevel fortsetter vi å leie fra Nederland.

Regjeringa tviholder på fortsatt soning for norske straffedømte i Nederland. Den omstridte leien av soningsplasser ved Norgerhaven-fengselet fortsetter. Det skjer til tross for at regjeringas hovedargument – mangelfull kapasitet og lange soningskøer – er bortfalt. Norske fengsler har ledig kapasitet. Den må utnyttes. Men kapasitet handler ikke bare om plass. Enda viktigere er det å utnytte og utvikle egen fagkompetanse. Vi trenger ikke kostbar bortsetting til Nederland. Vi ønsker ikke en ordning som svekker kriminalomsorgen i Norge.

Dagsavisen hadde før jul et større oppslag om denne politisk kontroversielle saken, med signaler om at avtalen ville avvikles i 2018. Slik gikk det ikke. Stortinget har forlenget avtalen. Venstre endret sitt forslag om å avvikle ordningen – og stemte for forlengelse. Dermed får dette kriminalpolitiske feiltrinnet fortsette. Og dermed ble kriminalomsorgens ansatte, støttet av den øvrige opposisjonen så vel som LO, overkjørt.

Frp er drivkraften, og setter avvikling av soningskøer framfor en faglig forsvarlig soning med vekt på rehabilitering. Partiet er opptatt av å avvikle soningskøen nå. Om den senere vokser som følge av økt tilbakefall grunnet dårligere kvalitet på soningen bekymrer ikke.

Dét bør derimot oppta Høyre, som fortsetter med sin kritikkverdige avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Budsjettkuttene oppleves i etatene mer som straff enn motivasjon for å effektivisere og (får vi tro): forbedre. Selvsagt kan kostnader kuttes og bemanning reduseres også i kriminalomsorgen. Men ikke uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene, og i dette tilfellet, og i sin ytterste konsekvens: Samfunnets sikkerhet og innbyggernes trygghet.

Høyere soningstempo og lavere bemanning går ut over soningskvaliteten. Ingen ønsker lange soningskøer, men løsningen er ikke bortsetting. Prinsippet er enkelt: Straffedømte i Norge skal sone i Norge. I Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) er vi klare på at kriminalomsorg er og må være et offentlig ansvar. Soning, med oppfølging, skal håndteres av offentlige etater med kvalifiserte ansatte – i Norge.

Det er en politisk fallitterklæring å sette bort en så viktig samfunnsoppgave som soning av samfunnets idømte straff. Kriminalpolitikken har som mål å få innsatte tilbake til samfunnet som lovlydige borgere. Det er krevende. Framfor alt krever det god oppfølging i institusjoner med tilstrekkelig bemanning – av kvalifiserte fagfolk. Soning i utlandet er svært dårlig egnet hvis dette er målet, og ikke kun en rask straffegjennomføring.

Kortsiktig vinning kan fort gå opp i langsiktig spinning – og vel så det. NFF frykter at dårlig rehabilitering i dag vil føre til økt frafall og ny kriminalitet i morgen. Det vil fort medføre en enda høyere samfunnskostnad enn å ta seg råd til forsvarlig soning i dag.

Regjeringa har nådd målet om reduserte soningskøer. Den vinninga forspilles ved fortsatt soning i Nederland. Vi eksporterer skattepenger til unødvendig leie i Nederland, og risikerer å importere et framtidig problem med domfelte som har sonet, uten å være tilbørlig rehabilitert. Samtidig svekker vi vår egen kriminalomsorg, og egen evne til å løse krevende utfordringer.

Økt vold i fengslene er én slik utfordring. Våre medlemmer føler fysisk risiko på kroppen hver dag. Ikke bare fordi klimaet i flere institusjoner er blitt hardere; også fordi det er færre ansatte til å ta seg av krevende innsatte og utfordrende situasjoner.

NFF er ikke alene om å slå alarm. Direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgen har også gjort det. Ifølge Bergens Tidende har hun internt meldt om en budsjettsituasjon for 2018 så anstrengt at situasjonen fryktes å bli «tilnærmet uhåndterlig». Regjeringas ostehøvelkutt bidrar til dette. Bruk av offentlige midler på en unødvendig leieavtale i Nederland likeså.

Våre ansatte ønsker trygge arbeidsforhold. Vi som innbyggere ønsker en trygg hverdag. Et trygt samfunn er regjeringas hovedoppgave. Da kan den ikke svekke kriminalomsorgen.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!