23-01-2018

Skattekutt gir omsorgskutt

Eldre er en ressurs som Oslo ikke har vært flinke nok til å utnytte.

Altfor mange eldre blir ikke behandlet som den stemmen, ressursen og verdien i samfunnet de faktisk er. Mange opplever ensomhet og inaktivitet. Pårørende opplever at de blir koordinatorer i kommunen. Sånn kan vi ikke ha det i vår by.

Derfor vil Arbeiderpartiet og byrådet gjøre eldre til sjef i eget liv. Vi gjennomfører nå en frihetsreform for eldre, som tar Oslo fra en institusjonsbasert eldreomsorg til en aktiv alderdom. Flere skal kunne bo hjemme lenger, eldre skal få leve aktive byliv og være trygge på at kommunen stiller opp når helsa skranter. Vår omfattende reform er mulig takket være eiendomsskatten. Alle som bidrar med eiendomsskatt bidrar også til å gi eldre økt frihet og nye muligheter til å leve de livene de selv ønsker. Det vil jeg takke dem for.

Noe av det viktigste eiendomsskatten brukes til, er 500 flere medarbeidere i hjemmetjenesten ute i hver enkelt bydel. Med flere helsearbeidere tett på kan flere eldre bo hjemme lenger i stedet for på institusjon. Samtidig får de færre ansikter å forholde seg til og bedre kvalitet på tjenestene fordi våre medarbeidere også får mer tid til hver enkelt. Innen 2019 vil alle 500 ekstra medarbeidere være på plass.

Selv om flere eldre får mulighet til å bo hjemme lenger, tredobler vi også antall Omsorg+-boliger for eldre. Dette er en ny type eldrebolig med heldøgnsbemanning, dagsenter, kafé med middagsservering hver dag og tilbud som frisør, fotpleie, fysioterapi og ulike aktiviteter. Vi omgjør også mange av sykehjemmene i Oslo de neste årene. Vi skal bort fra institusjoner med lange ganger, felles toalett og små rom, og heller skape hjem der våre eldre blir ivaretatt som hele mennesker.

Høyre og de borgerlige partiene har alle sagt nei til eldreløftet som Oslos innbyggere har gitt byrådet mandat til å gjennomføre. I sitt alternative budsjett for Oslo kutter Høyre ikke bare i utbyggingen av 3.000 flere barnehageplasser, de gjennomfører også aggressive kutt i eldreomsorgen. Med Høyres alternativ ville det blitt færre medarbeidere i hjemmetjenesten, færre aktiviteter for eldre, dårligere medisinsk oppfølging og færre oppgraderte boliger.

Vi har alle et ansvar for å gjøre Oslo til en aldersvennlig by. Det ansvaret tar ikke Høyre og de borgerlige partiene.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!