16-06-2016

Siste sjans til å likebehandle Oslos barnevernsbarn

Alle stortingsrepresentanter fra alle partier må benytter anledningen til å rette opp i forskjellsbehandlingen av en av de svakeste gruppene i Oslo.

Det har falt mange tungt for brystet at jeg i et innlegg i Dagsavisen kom til å kritisere KrFs Hans Olav Syversen i forbindelse med budsjettavtalen om revidert budsjett for 2016 mellom regjeringen og mellompartiene. Selv om jeg nok fremdeles er uenig i hans uttalelser om at Oslo kom godt ut av endringene i inntektssystemet for kommunene, så forstår jeg at det var min kritikk av avtalens manglende oppfølging av underfinansieringen av Oslos andrelinjebarnevern som smertet mest. Her vet jeg at Syversen sammen med flere andre Oslo- politikere i 2015-budsjettet gjorde en solid innsats for å få regjeringen til heve bevilgningen til Oslos andrelinjebarnevern med 10 millioner kroner. Dette fortjener de ros for.

Jeg mente og mener imidlertid at vi alle i årets reviderte budsjett har en gylden mulighet til å fullføre dette arbeidet fordi regjeringen i revidert budsjett fastsatte finansiering av en forsøksordning i 3 kommuner som får tilnærmet samme ansvar for sitt andrelinjebarnevern som Oslo. Gjennom denne ordningen så blir det synlig for alle at det økonomiske tilskuddet forsøkskommunene får for dette økte ansvaret er vesentlig høyere enn tilskuddet Oslo får. Finansieringen av Oslos barnevern måtte vært 28 %, eller 160 millioner kroner høyere for å tilsvare det nivået regjeringen legger til grunn i finansieringen av forsøkskommunene. Jeg mente, og mener fremdeles at dette er noe Stortinget bare må korrigere i revidert budsjett for 2016. Vi kan ikke ha en ordning hvor barn i Oslo er mindre verdt i øynene på Storting og Regjering enn barn i resten av landet. Jeg mente, og mener fortsatt det tilligger mellompartiene som budsjettpartnere for regjeringen et særlig ansvar for dette, og jeg ble skuffet over at KrF og Venstre, med tunge Oslo-politikere, ikke frontet denne saken i revidert budsjett for 2016.

Heldigvis, så har vi alle en ny mulighet til å rette opp i denne urettferdigheten. Arbeiderpartiet har fremmet et forslag til behandlingen i revidert budsjett. Forslaget sier at «Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2017 sørge for å rette opp i skjevheten i finansieringen av barnevernstjenesten i Oslo». Dette forslaget skal behandles sammen med revidert budsjett fredag 17. juni. Jeg mener at alle stortingsrepresentanter fra alle partier nå må vise at de benytter denne anledningen til å rette opp i en åpenbar forskjellsbehandling av en av de svakeste gruppene i Oslo – nemlig våre barnevernsbarn.
Tiden er kort, men muligheten ligger der nå!


Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!