23-05-2018

Si JA til e-valg, Monica Mæland!

E-valg kan gi alle en likestilt og likeverdig mulighet til å delta i valg og i demokratiet.

I disse dager har vi feiret demokratiet, og mange tar våre demokratiske rettigheter for gitt. Men ved valg får ikke alle stemmeberettigede lik mulighet til å stemme. Dette kunne vært unngått. Dagens demokrati inkluderer ikke funksjonshemmede på lik linje med andre. Det er mange hindre, som manglende tilrettelegging og assistanse. Det kan være personer i rullestol som ikke kommer inn fordi lokalene ikke er godt nok tilrettelagt, eller det kan være personer som mangler transportordning.

Det er kommunene som har det praktiske ansvaret for å gjennomføre valg. Ved stortingsvalget i 2013 oppga 12,3 prosent av kommunene at ikke alle valglokaler var tilgjengelige. Det er kvalitetsforskjeller knyttet til gjennomføringen av valg. Ved stortingsvalget i 2011 ble det gjort et forsøk med elektronisk stemmegivning i 11 kommuner. Formålet var å øke tilgjengeligheten spesielt for velgergrupper som ikke har full tilgjengelighet. E-valg ga mulighet til å stemme hjemme med innlogging via mobil og SMS. Forsøket ble evaluert av Institutt for samfunnsforskning og viste positive resultater for funksjonshemmede. Ordningen ble ikke innført.

Ved forrige fylkes- og kommunevalg opplyste 50 sterkt synshemmede at de ikke fikk stemt hemmelig. Årsaken er at mange måtte be om hjelp fra enten assistent eller valgfunksjonær i valglokalet. Flere har i ettertid meldt om at de syns det er nedverdigende, og det fratok dem muligheten til å stemme hemmelig.

Flere som har henvendt seg til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), har trukket frem at elektronisk valg gir mulighet for å stemme verdig og hemmelig. For noen med bevegelseshemning kan det være helt avgjørende for valgdeltagelse. Jeg utfordrer kommunalminister Monica Mæland til å vurdere elektronisk valg som er en permanent ordning. Nye generasjoner forventer at det skal være mulig å stemme hemmelig


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!