SØPPEL: Veireno gikk konkurs og Oslo kommune måtte overta søppelhåndteringen. Nå      foreslår Høyre en ny anbudsrunde for å privatisere renovasjonen. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

SØPPEL: Veireno gikk konkurs og Oslo kommune måtte overta søppelhåndteringen. Nå foreslår Høyre en ny anbudsrunde for å privatisere renovasjonen. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

19-12-2017

Seriøst, Solberg?

OSLO-BUDSJETTET: Oslo Høyre foreslår å kaste kommunen inn i et nytt Veireno-søppeleksperiment.

Store politiske forskjeller gir tydeligere politiske alternativer. Sjelden har avstanden mellom partiet Høyre og de rødgrønne partiene i Oslo vært større enn nå. Desember er budsjettid og da synliggjør partiene sin politikk og sine prioriteringer. Dessverre bidrar Høyre og deres gruppeleder Eirik Lae Solberg med en rekke useriøse forslag. Det er nesten som man får lyst til å spørre: Seriøst, Solberg?

Her er noen eksempler på forskjellen mellom vår politikk og den politikken Høyre legger opp til i sitt alternative Oslo-budsjett.

Oslos parker og fellesområder blir brukt mer enn noensinne, og det er flott. Samtidig fører mer bruk til mer søppel. Derfor har vi sørget for at det i flere av parkene våre ryddes oftere slik at de kan brukes enda mer av byens befolkning. I tillegg har vi ryddet opp i Veireno-saken – hvor det tidligere Høyrebyrådet inngikk en avtale med en useriøs aktør som nå er konkurs. I sitt forslag til budsjett for 2018 foreslår Oslo Høyre å kaste kommunen inn i et nytt Veireno-søppel-eksperiment. De vil altså ha en ny anbudsrunde, før evaluering av Høyrebyrådets forrige anbudsrunde er ferdig.

Aktivitetsskolen er en flott arena for både læring og integrering. Av denne årsak har vi startet opptrapping av gratis aktivitetsskole i Oslo, noe som har gitt økt deltakelse. Nær ti tusen Oslo-barn i ti bydeler vil benytte seg av tilbudet neste år. Erfaringen til nå viser at økt deltakelse gir mulighet for bedre kvalitet fordi finansieringen øker. Høyre kutter all kommunal finansiering til aktivitetsskolen og sender hele regningen til barnefamiliene. Dette vil ramme økonomien til barnefamiliene i byen og redusere deltakelsen, kvaliteten og integreringen i aktivitetsskolen.

Oslo er fortsatt en by i vekst. Barn trenger nye barnehager og skoler, mens mange eldre vil trenge en omsorgsbolig. Oslo Høyre fjerner i sitt budsjettforslag alle kjøp av tomter til skoler, barnehager, omsorgsboliger og andre bygg kommunen trenger. I indre by, i bydel Gamle Oslo og i bydel Ullern er det konkrete planer om å bygge skoler og barnehager. Disse skolene og barnehagene vil også Høyre bygge, men tomtene har de altså ikke råd til å kjøpe. Her er det lett å konkludere: ingen tomt, ingen skole, ingen barnehager, ingen omsorgsbolig.

Mye av velferden i Oslo skapes i bydelene og i kommunens etater. Høyre vil kutte over 350 millioner i Oslos etater og bydeler i 2018 sammenlignet med vårt budsjett. Siden lønn er den største kostnaden i velferden ville Høyres forslag medført at man midt i julehøytiden skulle gitt hundrevis av familier beskjed om at noen kanskje ikke har en jobb å gå til neste år. Når kutt skal gjennomføres på så kort tid som Høyre legger opp til måtte dette skjedd helt uten seriøse prosesser med de ansatte, deres organisasjoner og uten at vi kunne finne alternativer til innbyggere som ikke lenger får tjenestene de trenger i livene sine. Dette vil selvsagt ikke skje siden det ville vært i strid med arbeidslivets lover og regler, men det viser hvor useriøst forslaget er.

Trygghet for lønn og pensjon er viktig og eventuelle endringer må gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og staten – slik Jens Stoltenberg fikk til gjennom pensjonsforliket. Høyrepolitikere kan jo selv vurdere om det ville vært greit om arbeidsgiver endret pensjonen uten en forhandling i forkant ... For oss er lønns- og arbeidsvilkår noe vi forhandler om – og ikke kun ensidig bestemmer. Høyre foreslår ensidig å innføre en ny pensjonsordning fra 1. april 2018 uten foregående forhandlinger. Dette er en krigserklæring mot arbeidstakerorganisasjonene, et juridisk minefelt og svært komplisert å innføre uten å ha med seg resten av Kommune-Norge og staten. Høyre har sittet i regjering i over fire år og styrt Oslo i 18 år, uten forslag om ny pensjonsordning – før de kom i opposisjon. I tillegg vil de spise 200 millioner av det vi har satt av til Oslos pensjonsfond det neste året. Høyre i Oslo gjør det samme som Høyre gjør i regjering. De skyver regningen foran seg til fremtidige generasjoner.

Store endringer i vår tid drives frem av digitaliseringen. Folk må føle trygghet for at personsensitiv informasjon forvaltes på en trygg måte, kun da kan vi få til nødvendig effektivisering og modernisering av offentlig sektor gjennom bruk av ny digital teknologi. Jeg var helt overbevist om at Høyre var enige med oss i dette, men Oslo Høyre foreslår også å kutte i ressurser til informasjons- og datasikkerhet. Det vil ramme folks personvern i en tid hvor digitaliseringen skyller over oss – og hvor sikkerhetsutfordringene er større enn noensinne.

For å være ærlig ble jeg sittende og måpe da jeg leste Høyres alternative budsjett for Oslo. Mener de at vi allerede 2 uker etter budsjettbehandlingen skal kaste byen inn i et nytt søppel-eksperiment, at vi skal sende store ekstra-regninger til barnefamiliene fra januar, at vi skal bygge skoler, barnehager og omsorgsboliger uten tomter, at vi skal si opp hundrevis av kommunens ansatte i bydeler og etater, gå til full krig med de ansattes organisasjoner og kutte ned på arbeidet med datasikkerhet og personvern for byens innbyggere? Og hvorfor?

Det siste er lettere å besvare enn det første. I Oslo har vi innført en moderat eiendomsskatt for å legge det finansielle grunnlaget for det tilbudet byens befolkning fortjener. Høyres alternative budsjett er en desperat kamp mot denne delen av fellesskapsbidraget – og resultatet er et budsjettforslag som både er uansvarlig og ugjennomførbart. I tillegg foreslår Høyre å beholde eiendomsskatten på næringsbygg i Oslo slik at budsjettforslaget deres ender opp både uansvarlig og med eiendomsskatt! Jeg må faktisk spørre: Seriøst, Solberg?


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!