08-04-2016

Senterpartiet og handel

Tirsdag 5/4 behandlet Stortinget meldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri. 95 prosent av fisken vår eksporteres. Norges tilgang til disse markedene var derfor en selvsagt del av meldingen, og av Stortingets behandling av den.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Elin R. Agdestein, stortingsrepresentant og europapolitisk talsperson for Høyre

 

I innstillingen står det at «Komiteen har registrert økende usikkerhet i tradisjonelt viktige sjømatmarkeder for Norge, samtidig som den internasjonale handelspolitikken er preget av forhandlinger om omfattende avtaler Norge ikke er en del av, men som foretas mellom viktige handelspartnere for oss. Komiteen fremhever derfor viktigheten av at norske myndigheter fortsetter det systematiske arbeidet for at sjømatnæringen skal ha fri markedsadgang til EU-markedet, … ».

Det er gledelig å registrere at også Sps medlem i næringskomiteen stiller seg bak arbeidet med markedsadgang for fisk. Uten gode handelsavtaler for fisken vår vil verdiskapingen i en av våre viktigste næringer forvitre. I dag er tollbarrierene høyere jo høyere bearbeidingsgraden er.

Norge leverer mye råvarer til andre land og går glipp av mange jobber og mye verdiskaping. Det er et paradoks at det største potensialet for nye arbeidsplasser er på Vestlandet, der behovet nå er størst. Sp maser på tiltakspakker, men vil ikke åpne de åpenbare mulighetene.

I en slik kontekst blir det underlig å lese at Sps utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete i Dagsavisen dagen før gjentar sin motstand mot de fremvoksende internasjonale handelsavtalene TTIP og TISA. Det får oss til å undres om Sp tror Norge er alene om å drive internasjonal handel? Eller om vi kan møte andre nasjoner med holdningen «dere må kjøpe av oss, men vi vil ikke kjøpe av dere»?

Når USA og EU gjennom TTIP blir enige om bedre vilkår for handel seg imellom, blir det vanskeligere for oss å selge vår fisk til begge disse viktige markedene.

For oss er det liten sammenheng mellom at Sps representant i næringskomiteen ber om fri markedsadgang for fisk til EU, samtidig som Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne fornekter betydningen av at vi ikke er omfattet av de viktigste pågående prosessene i den internasjonale handelspolitikken.

Skjønner ikke Sp at Norges velferdsnivå er helt avhengig av handel? Vil Sp reversere vår velstand?


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!