08-06-2016

Sanner og Oslo

Kommunal- og moderniseringsminister Sanner skriver 6. juni at jeg lager motsetninger mellom arbeidsledige i ulike deler av landet. Det gjør jeg ikke. Jeg setter pris på engasjementet regjeringen nå har for å redusere arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet.

Regjeringen erkjenner her at arbeidsledighet er noe som må bekjempes med aktiv politikk. Der hvor jeg mener regjeringen bommer, er når den ikke tar inn over seg at bekjempelse av arbeidsledighet faktisk er noe som krever aktiv politikk. I stedet for å bruke kommunal sektor til målrettede tiltak alle steder hvor det er høy ledighet, prioriterer regjeringen skattelette til den rikeste delen av befolkningen.

Sanner mener også Oslo kommer godt ut av endringene i kommunenes inntektssystem. Her glemmer Sanner at avtalen han inngikk med Venstre om inntektssystemet sier at nye og omlokaliserte statlige arbeidsplasser som hovedregel skal plasseres utenfor Oslo. Dette er ikke bra for Oslo som allerede har en ledighet over landsgjennomsnittet.

Foreløpige beregninger viser at Oslo kommer til å tjene om lag 50 mill. kroner på endringene i inntektssystemet. For en kommune med 670.000 innbyggere blir dette mindre enn 100 kr per innbygger. Oslo kommer altså ikke veldig godt ut av endringene. Mange av de politiske endringene i inntektssystemet de siste 20 årene, spesielt endringer i skattefinansieringen av kommunene har vært i disfavør av Oslo.

I revidert budsjett grep ikke regjeringen og mellompartiene en gylden mulighet til å likebehandle Oslos barnevernsbarn med barnevernsbarn i resten av landet. Oslos andrelinjebarnevern har i en årrekke vært underfinansiert. Tre kommuner tar i år del i en forsøksordning med tilnærmet samme ansvaret for barnevernet som Oslo. Dersom finansieringen til Oslo skulle vært på samme nivå som disse kommunene, skulle Oslos finansiering vært 28 % høyere. Denne forskjellsbehandlingen av en sårbar gruppe strider mot grunnleggende norsk rettferdighetssans. Dette var for meg den største skuffelsen i avtalen om revidert. Jeg er enig med Sanner i at den politiske debatten bør være en diskusjonen om hvordan vi sammen møter utfordringer og hva vi kan får til. Kampen for Oslos barnevernsbarn er ikke over med dette.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!