06-11-2017

Samling i Bonn

I dag starter klimatoppmøtet i Bonn. Blir COP 23 vellykket, vil verden ta nye, viktige skritt mot målet fra Paris: Å hindre at den globale oppvarmingen blir på mer enn 2, helst 1,5 grader celsius.

Paris var en opptur. Der klarte verdens nasjoner å samle seg om en bindende, internasjonal avtale. Men etter den tid har USA fått en ny president. Og Donald Trump er den verst tenkelige presidenten USA kunne hatt også på dette området.

USA er utmeldt av Parisavtalen. Trump-administrasjonen kommer ikke til å spille noen aktiv pådriverrolle i Bonn. Det gjør at scenen overlates til andre aktører, fortrinnsvis Kina og EU. Det trenger ikke nødvendigvis å være bare et onde for verdens klima. På mange måter kan det vise seg å bli verst for USA. Flere amerikanske stater har satt sine egne klimamål, uavhengig av hva de føderale myndighetene i Washington gjør. Store deler av USAs økonomi har allerede forpliktet seg til målene fra Parisavtalen. Klimapolitikken er dermed nok et eksempel på at Trumps mange krumspring og utspill ikke nødvendigvis får de største reelle konsekvensene.

Det som derimot helt opplagt får reelle konsekvenser, er klimaendringene. Pausene mellom hver ekstreme værhendelse blir kortere og kortere. Orkaner, skogbranner og flommer bringer ødeleggelser nærmest ukentlig.

Norge har tradisjonelt spilt en viktig, internasjonal rolle i klimaarbeidet. Vi så det sist med daværende miljøvernminister Trine Sundtofts sterke innsats under sluttspurten i Paris. Før årets møte har nåværende miljø- og klimaminister Vidar Helgesen forsvart oljelobbyens rett til å være til stede under klimatoppmøtet. Det er ingen stor sak, men symbolverdien er interessant. Norge fortsetter å ha en klimapolitikk og en energipolitikk som ikke henger sammen, ved at vi stadig insisterer på å utvinne enorme mengder fossile brensler. Vi ser fram til den dagen da Parisavtalen får reelle konsekvenser også på dette området.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!