03-01-2018

Rotete fra Jan Bøhler

Jan Bøhler spør i Dagsavisen 29. desember om hvorfor man må «rote med verdens beste» politiutdanning. Det mest rotete er Bøhlers argumentasjon.

Politihøgskolen har i 10–12 år jobbet for å få på plass en ny skole. Ifølge skolen selv er dagens fasiliteter ikke godt nok tilrettelagt for å drive en god nok utdanning. Blant annet er det påpekt at de teoretiske og de praktiske fagene må kombineres i langt sterkere grad.

Bøhler argumenterer for at Politihøgskolen må ligge i Oslo. Som Groruddalens lokalpatriot er hans mål selvsagt helt forståelig, men argumentasjonen hans henger ikke sammen. Spiller det for eksempel noen rolle om høgskolen ligger i Norges største politidistrikt (Oslo politidistrikt) eller i det nest største politidistriktet (Øst politidistrikt) med kort reisetid til Oslo?

Regjeringspartiene har vært tydelige på at skolen skal utredes flyttet ut av Oslo, men ikke lenger ut enn at forskningsmiljøet ivaretas. Det er derfor en ubegrunnet frykt at kompetansemiljøet vil forsvinne, gitt at det er dagpendleravstand til Oslo.

Dersom det er slik at Politihøgskolen er viktig for Oslos beredskap så spiller det ingen rolle om skolen ligger i Groruddalen eller i Moss. Reisetiden inn til Oslo S er omtrent den samme når Follobanen står klar i 2021, og studentene skal uansett aldri være først på stedet. Det er underlig å mene at høgskolen skal ligge mer sentralt i Oslo enn politiets egen spydspiss, beredskapstroppen, som skal ha tilhold på Taraldrud.

Dersom Bøhler er opptatt av rekrutteringen til politiutdanningen må han se hele bildet. Økonomisk er det åpenbart mer gunstig å etablere en ny høgskole utenfor Oslo. Et annet perspektiv er at det koster studentene 3.500 kr mindre å leie en 20 kvm hybel i Moss sammenliknet med sentralt i Oslo. Med renter vil en student da betale 100.000 mindre i studielån i løpet av sine to skoleår. Det er rekrutteringsfremmende og god samfunnsøkonomi.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!