ANNONSE
JERNBANE: Byggingen av den nye dobbeltspors Follobanen er godt i gang. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

JERNBANE: Byggingen av den nye dobbeltspors Follobanen er godt i gang. FOTO: TORSTEIN BØE/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

06-04-2017

Regjeringen får Oslo på skinner

Tidenes største satsing på tog, t-bane, buss, bil og sykkel er i gang.

Den borgerlige regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for alle som reiser i Oslo-området.

Osloregionen er i ferd med å få sitt største samferdselsløft noensinne med Høyre i regjering. Regjeringen har lagt frem Nasjonal transportplan (NTP), som representerer den største satsningen på samferdsel siden Bergensbanen ble bygget for over 100 år siden. Om lag 1.000 milliarder kroner legges på bordet for å bygge og vedlikeholde vei, jernbane, kollektiv og sykkelnett over hele landet. Aldri før har en regjering gjort så mye for å få enda mer vei og bane ut av hver krone.

Det er ingen tvil om at Solberg-regjeringen har hevet samferdselsambisjonene for Oslo betydelig. I januar inngikk regjeringen en historisk bymiljøavtale med Oslo, der staten forplikter seg til å bidra med nesten 10 mrd. kroner fra 2017 til 2023, eller nesten 1,4 mrd. kroner i året. Under den forrige regjeringen, da Senterpartiet hadde samferdselsministeren, lå snittet på 63 mill. kroner i året. Det er et paradigmeskifte for Oslo som vil gjøre det mulig å få til vesentlige forbedringer i kollektiv- og sykkeltilbudet i hovedstaden.

En av de største satsningene i NTP for Oslo-regionen vil være Intercity-utbyggingen. Intercity skal knytte hele østlandsområdet sammen med et gjennomgående tognett, og vil være en kraftig utvidelse av togtilbudet i og rundt Oslo. Intercity-utbyggingen vil sikre dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer. I tillegg skal Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss bygges. Byggingen av den nye Follobanen er godt i gang.

Da vi kom i regjering oppdaget vi raskt at Intercity-utbyggingen var underfinansiert og for dårlig planlagt. Dette har den borgerlige regjeringen tatt tak i, og vi har lagt en betydelig større sum til planlegging på bordet enn det den rødgrønne regjeringen gjorde. Dette har vært helt nødvendig for å få Intercity-prosjektet på skinner.

I tillegg til dette bygger vi en ny jernbanetunnel under Oslo. Den rødgrønne regjeringen, derimot, hadde ikke planer om å bygge ny Oslo-tunnel samtidig som Intercity-utbyggingen skulle skje. Dermed ville ikke Intercity-utbyggingen ha oppnådd sitt fulle potensiale. Køer gjennom en allerede sprengt Oslo-tunnel, som bare har to togspor, ville ha vært en effektiv barriere mot flere avganger og kortere reisetider på hele Østlandet.

Dette gjør nå de borgerlige partiene noe med. Den nye Oslo-tunnelen skal stå klar i 2032 og vil doble kapasiteten gjennom Oslo. Intercity-satsningen vil, sammen med den nye Oslo-tunnelen, sikre at togtrafikken på hele Østlandet vil avvikles mer effektivt og smertefritt enn i dag. I dag er det slik at en forsinkelse i Oslo kan føre til forsinkelser over store deler av Sør-Norge. Med bedre tog-kapasitet gjennom Oslo vil dette få positive og merkbare ringvirkninger gjennom store deler av Norges jernbanenett.

Disse grepene vil korte ned reisetidene for folk flest. I tillegg legger vi opp til flere avganger og større fleksibilitet for de reisende. Regjeringens jernbanesatsing i østlands-regionen vil gjøre det enklere for folk å bo i andre fylker og jobbe i Oslo – eller å bo i Oslo og jobbe andre steder. Med en reisetid på 50 minutter fra Fredrikstad til Oslo og 1 time fra Tønsberg eller Hamar til Oslo vil man kunne levere i barnehagen og fortsatt rekke å være på jobb til klokken 09.

Regjeringen prioriterer også et storstilt løft for T-banen i Oslo i form av en ny T-banetunnel gjennom byen. Dette vil avlaste den eksisterende og overbelastede tunnelen. Vi sikrer også penger til å realisere utbyggingen av T-banen til Fornebu. Disse grepene vil sikre et kraftig løft for kollektivkapasiteten i Oslo, føre til hyppigere avganger, nye ruter og et potensial for byutvikling i nye og attraktive områder langs den nye T-banelinjen til Fornebu, som Vækerø og Lysaker. Skøyen vil videreutvikles til et stort og moderne knutepunkt med både T-bane, tog, trikk og buss.

Regjeringen og støttepartiene har også gått sammen om et historisk sykkelløft i Nasjonal transportplan, hvor kommuner og fylkeskommuner vil kunne søke om inntil 50 prosent støtte for bygging av sykkelveier.

Oslo sørøst vil også få sin etterlengtede utbygging av Manglerud-tunnelen, som vil bedre avviklingen av trafikken på en av Norges mest trafikkerte veier, E6 fra Abildsø til Alnabru. Dette vil ha positive ringvirkninger også på trafikkavviklingen videre på E18 gjennom Oslo, E6 mot Gardermoen, Ring 3 og rundt Bryn, Ulven og Økern.

Regjeringen setter nå av penger for å starte opp første ledd i utbyggingen av Manglerud-prosjektet. Manglerud-prosjektet er en viktig brikke for byutviklingen i Oslo, for kollektivtrafikk, sykling og trafikkavvikling. Tungtrafikk som i dag belaster veier og nærområder i Oslo med støy, støv og lokal luftforurensning vil i større grad kunne sluses utenom sentrum. Manglerud-prosjektet vil åpne opp områder langs E6, Ulven, Breivoll og Teisen for byutvikling og vil skape nye, grønne og attraktive boligområder i denne delen av Oslo.

Høyre ønsker også å bygge ut E18 vestover gjennom Bærum som planlagt, selv om Ap og MDG i Oslo nå vingler i sin støtte til prosjektet. I det hele tatt er det vanskelig å få fatt i hva Arbeiderpartiets samferdselspolitikk består av, helt konkret. Mens regjeringen omorganiserer jernbanen og har opprettet et nytt veiselskap, vingler Arbeiderpartiet og sår tvil om sin støtte til de nye løsningene som sikrer at vi får flere og bedre samferdselsløsninger for pengene. Med dagens regjering sikrer vi at det bygges vei, jernbane, T-bane, sykkelveier og moderne infrastruktur til glede for alle innbyggere og trafikanter i Oslo og Oslo-regionen.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!