10-10-2014

Ran på høylys dag

De neste ti månedene har Norge en unik mulighet til å gjøre noe med verdens groveste økonomiske forbrytelse.

Forbrytelsen er skjult i ulovlige pengeoverføringer, skatteparadis og hemmelige bankkonti. Konservative utregninger viser at nesten 1 billion (tusen milliarder!) amerikanske dollar forsvinner ut av fattige land hvert eneste år, som følge av skatteunndragelser og korrupsjon. Dette er syv ganger mer enn hva rike land gir i bistand til de samme landene. Kall det gjerne for hva det er: ran på høylys dag.

På samme måte som at jeg ikke ønsker at noen skal ranes midt på gata, ønsker jeg heller ikke at fattige land skal ranes for penger de sårt trenger for å sikre velferden til sin egen befolkning. Men i motsetning til ran som skjer på gata, har verden ingen effektive regler eller politi som kan stanse denne urettferdigheten. Denne unnfallenheten koster oss dyrt.

Redd Barnas utregninger viser at 278 000 flere barn kunne overlevd hvert år og 72 millioner flere mennesker kunne fått tilgang til rent vann hvis alle utviklingsland økte sine skatteinntekter til kun 20 % av brutto nasjonalprodukt (BNP). Bare i Afrika sør for Sahara vil en betydelig begrensning i den økonomiske korrupsjonen gi 10 millioner flere barn utdannelse hvert år. Pengene som forsvinner er nok til å finansiere kampen mot ebola og andre humanitære kriser, og ikke minst nok til å bygg opp helsesystemer som er robuste nok til å forhindre at noe lignende skjer igjen.

Heldigvis er dette ran som Norge kan være med å stanse. Som ett av to land skal Norge lede arbeidet fram mot en stor internasjonal konferanse om finansiering for utvikling i Etiopia neste år. Konferansen holdes kort tid før de nye utviklingsmålene skal vedtas av FN i september. Den er helt sentral for å sørge for at fattige land har midler nok til å oppnå de nye målene.

Den største andelen av den ulovlige kapitalflukten skyldes at selskaper bevisst feilpriser eksport og import for å unngå toll og skatt. Dette betyr at søkkrike multinasjonale selskaper og deres eiere, med viten og vilje trikser til seg midler og unndrar beskatning i landene hvor de opererer. For å hindre at dette skjer må utviklingslandenes egne ledere ta ansvar. Skattesystemer må effektiviseres, korrupsjon må bekjempes og offentlig åpenhet og innsyn må sikres. Men det internasjonale samfunnet må også gjøre sitt. Her kan Norge spille en viktig rolle og åpenhet er nøkkelen. Vi trenger en internasjonal avtale om utveksling av skatteinformasjon. Dessuten må alle flernasjonale selskaper rapporterer på hva de tjener, hvor de tjener det og hvor mye de betaler i skatt. Slik kan land virkelig bedømme hvor mye skatt de har krav på fra folk og selskaper som trodde de kunne gjemme seg i land med andre lover og regler.

Dette er forslag Norge tidligere har gått i bresjen for på den internasjonale arenaen, men den siste tiden er det først og fremst forum som OECD, G8 og G20 som har tatt lederskap. Det er positivt at de større aktørene kommer med. Samtidig hevder kritikerne at skrittene som tas her er for små, og at de først og fremst tas på de rike landenes premisser. Tiden fram mot FN-konferansen om finansiering for utvikling i Etiopia kan være avgjørende for å få på plass regler som kan stoppe verdens groveste ran. Løsningene ligger der. Men det skorter på politisk vilje. Norge var lenge et foregangsland når det gjaldt å fremme krav om bedre internasjonalt skattesamarbeid i FN, men det siste året har det vært stille. Ligger Børge Brende på et hvileskjær?

Jeg håper svaret er nei. For denne uken samles verdens finans- og maktelite i Washington DC i anledning årsmøtene i IMF og Verdensbanken. Dit skal også Brende. Jeg håper han bruker anledningen til å løfte utfordringene knyttet til ulovlig kapitalflukt og er tydelig i sine uttalelser til andre internasjonale ledere. For skal verden stanse denne alvorlige forbrytelsen trenger vi tydelig politisk lederskap. Tar du utfordringen, Brende?

Jeg håper svaret er ja.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!