24-04-2014

Putin er ingen demokrat

Putin ble politisk og ideologisk oppdradd i et totalitært og autoritært politisk system i det gamle Sovjetunionen. Det har utvilsomt satt sitt preg på hans virke som russisk president.

Når den russiske presidenten Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov bruker folkeretten som begrunnelse for å ”forsvare” og ”beskytte” russisktalende ukrainere og som et dårlig skjult påskudd for militær intervensjon i Øst-Ukraina, uttrykker det en kvalmende putinsk nytale. Ikke minst er det ille med tanke på hvilke massive brudd på menneskerettigheter Putin har stått ansvarlig for under den blodige krigføringen i Tsjetsjenia.

Putin har sørget for at sikkerhets- og etterretningsorganisasjonen FSB, arvtageren etter Sovjetperiodens beryktede KGB, har fått en uhyggelig makt. Ikke så rart siden Putin selv er en gammel KGB-mann og etter Sovjetunionens oppløsning, ble en ledende skikkelse i det nye FSB. Putin var FSB-direktør før han for første gang i 1999 ble Russlands mektigste person som president.

Den etterrettelige humanist og menneskerettighetsforkjemper, journalist og forfatter, Anna Politkovskaja, ble 7.oktober (for øvrig på Putins fødselsdag) drept i heisen opp til sin egen leilighet i Moskva. Politkovskaja var en sylskarp kritiker av Putin, hans regime og de russiske krigsforbrytelsene under krigene (den første og den andre) i Tsjetsjenia. Politkovskaja viste hvordan krigene i Tsjetsjenia ble en anledning for Putin til å styrke de antidemokratiske maktstrukturene.

Hva som skjedde under Putins ”antiterrorkampanje” i Tsjetsjenia, var alvorlige krigsforbrytelser (Politkovskaja, A. "En reise i helvete. Rapport fra krigen i Tsjetsjenia" Pax forlag 2001/ ”Stalinism forever” 01.04.06, The Washington Post, nettutgaven). Politkovskaja skrev at Stalins metoder ble brukt om igjen og illustrerte det med nærgående skildringer av tortur og brutal behandling fra sikkerhetstjenesten FSB og russiske militære og spesialstyrker.

”Antiterrorkampanjen” i Tsjetsjenia med tusenvis av drepte og skadde, ble senere utvidet til store deler av det øvrige Nord-Kaukasus, men det har ikke vært den samme intense krigføring som i Tsjetsjenia-konflikten. De radikaliserte opprørerne i Nord-Kaukasus utover Tsjetsjenia, har basert seg på nålestikkoperasjoner og i noen tilfeller terrorisme som våpen.

Politkovskaja påviste den omfattende korrupsjonen og samrøret mellom politikere, rettssystemet og mafiastrukturene. Korrupsjonen omfatter også den russiske hæren. Offiserer har brukt sine posisjoner til å utnytte systemet, stjele materiell de har hatt eksklusiv tilgang på og selge det videre. Offiserer stjal også lønninger til soldater eller tvang dem til å arbeide for seg som utleid arbeidskraft til privatfolk og til entreprenører i bygg- og anleggsvirksomhet. Offiserene stakk så fortjenesten i egen lomme, mens soldatene fikk ingenting.

FSB sin makt har vokst formidabelt under Putin. På begynnelsen av 2000-tallet skrev Politkovskaja følgende om dette forholdet:

”I kjølvannet av Putins fremvekst og maktovertagelse ble hver eneste krok og sprekk i maktstrukturen fylt med personer som hadde tjenestegjort i KGB.

Opplysninger fra uavhengige kilder (ikke overraskende finnes det ikke noe data fra offisielt hold) viser at mer enn 6000 medlemmer av KGB/FSB fulgte Putin til makten og nå innehar landets høyeste embeder. Blant disse finner vi de viktigste departementene hvor KGB/FSB-medlemmer sitter i nøkkelstillingene. Videre presidentens kontor (to visedirektører og sjefene for personal- og informasjonsavdelingene), Sikkerhetsrådet (visesekretæren), regjeringens administrasjonsapparat, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Departementet for atomindustrien, Skatte- og inntektsdepartementet, Innenriksdepartementet, Departementet for presse, fjernsyn, radio og massemedier, Statens Toll- og Avgiftskomité, Det russiske kontoret for nasjonale forråd, Komiteen for gjenoppbygging av økonomien – og så videre.” (s.126/127, Politkovskaja, A. ”Putins Russland” J.W.Cappelens Forlag AS, 2005).

Ifølge Politkovskaja er Putin og hans FSB-venner preget av en ”undertrykkelsesmentalitet” karakteristisk for det sovjetiske samfunnet:

”Nå er vi omgitt av mennesker som har Putins og Putins venners tillit. Dessverre har de bare tillit til mennesker av samme sort som dem selv. Resultatet er at det Nye Russlands maktstrukturer er oversvømmet av borgere som tilhører en bestemt tradisjon, borgere som er blitt oppdratt til undertrykkelsesmentalitet. Dermed har de en forståelse for hvordan de skal løse styringsproblemer som gjenspeiler denne mentaliteten.” (s.127 ibid).

Russland under Putin, beskrev Politkovskaja som en ”cowboykapitalisme”, ”styrt av mafiasyndikater som hadde lovens håndhevere, et korrupt byårkrati og et korrupt rettsvesen i lommen.” (s.209, ibid).

Under Putin har korrupsjonen og mafiastrukturene bare blitt forsterket, institusjonalisert og normalisert, skal vi tro Politkovskaja og det er ingen grunn til å betvile hennes velinformerte fremstilling av det postsovjetiske Russland. De organiserte forbrytersyndikatene ”oppsto og modnet i Russland gjennom årene under Jeltsin. Nå under Putin er det disse forbrytersyndikatene som avgjør hva som skal skje i staten.” (s.195 ibid).

Dette var situasjonen på begynnelsen av 2000-tallet da Politkovskaja skrev dette for drøye ti år siden. Det er all mulig grunn til å tro at forholdene har forverret seg i den forstand at Putin har konsolidert og styrket sin maktbase på bekostning av den demokratiske utviklingen. Putin har sørget for å få ”sine folk” inn i betydningsfulle og strategiske posisjoner og Putins makt gjennomtrenger slik hele det russiske statsapparatet.

Etter mordet på Politkovskaja høsten 2006, har Putins makt bare vokst og vokst. Med annekteringen av Krim og den militære aggresjonen av Ukraina, har Putin virkelig fått blod på tann og bruker populariteten til ytterligere å vingeklippe ytringsfriheten og stemple kritiske røster i Russland som forrædere. Nå skal alle russere trampe i takt med Putin. Det er som vi hører et ekko fra den amerikanske president Barack Obamas forgjenger, George W. Bush, som like etter 11.september 2001 uttalte at ”den som ikke er med oss, er imot oss” i ”kampen mot terrorisme”.

De som fremdeles tror at dagens Putin er en hederlig demokrat , er i tilfelle ufattelig naive og vil etter lesning av Politkovskajas artikler og bøker, forhåpentligvis få øynene opp og innse hvor korrupt og udemokratisk Putin-regimet i realiteten er. Vi hadde virkelig trengt Anna Politkovskaja i live i dag. Hennes modige, uredde og maktkritiske journalistikk, avslørte Putin-regimets forbryterske natur, det korrupte omfanget av den Putinske stat og den enorme innflytelsen FSB (tidligere KGB) har fått på russisk politikk, statsapparat og forvaltning.

Politkovskaja mistet aldri sin integritet i sitt virke som journalist og forfatter. Hun var og er et eksempel til etterfølgelse langt utover Russlands grenser. Det er et alvorlig problem - også i Norge - når representanter for journaliststanden i realiteten opptrer som mikrofonstativer for de mektige i politikk, forvaltning og næringsliv.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!