ANNONSE

12-01-2017

Privatisering for enhver pris?

Det foregår en stadig kamp om hvem som skal utføre våre offentlige tjenester. Kampen ser vi på stadig flere nivåer i vår offentlige forvalting. På nasjonalt nivå ser vi hvordan regjeringen, med EU i ryggen, ønsker at stadig mer av jernbanen skal privatiseres.

Innlegget er skrevet i samarbeid med Bjørg Sandkjær og Arve Berntzen, Grünerløkka Senterparti

 

På lokalt nivå i Oslo blir vi også påvirket. I høst så vi hvordan syke- og hjelpepleiere på Rødtvet sykehjem fikk sin lønn redusert med flere titalls tusen etter at private aktører overtok driften. Dette viser en rå utnytting av ansatte som unektelig til slutt vil gå ut over mottakerne av omsorgen.

Senterpartiet mener at deler av det offentliges oppgaver gjerne må løses i rommet mellom offentlig og privat sektor, men noen forutsetninger må være på plass før kommunen går ut og kjøper tjenester.

For det første er det ikke slik at det offentlige ikke kan konkurrere på pris. Flere forsøk har vist at det kommunale faktisk kan levere både billigere og bedre på tjenester som ofte utsettes på anbud. Et eksempel på dette er fra Bydel Nordstrand hvor man for noen år siden gjenopprettet bydelens transporttjeneste. Ved å skaffe minibusser og egne kjente sjåfører klarte man å levere billigere og kvalitetsmessig langt bedre transporttjenester enn det private aktører kunne.

For det andre må alle kostnader på bordet. Utarbeiding og oppfølging av anbud er ikke gratis og tilsynet i etterkant koster også. I tillegg er det offentlige også forpliktet til å ha en beredskap klar om det private tilbudet skulle gå konkurs. Regnes alt dette inn, er det langt fra gitt at omsorg på anbud er økonomisk fordelaktig.

Når vi ser at anbudsutsetting forringer kampen for et anstendig arbeidsliv, ikke gir likeverdig kvalitet eller vesentlige besparelser, mener vi at det offentlige er den klart foretrukne leverandøren.

Derfor mener Grünerløkka Sp at vi må ta fl ere tjenester og omsorgen tilbake i offentlig regi, til beste for både brukerne og budsjettet.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!