SUKSESS: Barnehagesektoren er en suksesshistorie. Full utbygging, maksimalpris, et stort mangfold av ulike tilbud og mange fornøyde foreldre, skriver Anne Lindboe. FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Vis bildetekst
Foto:

17-10-2018

Private barnehager er del av suksessen

Barnehagene er ingen bransje for superprofitt, og det må den heller aldri bli.

Barnehager som både gir barn og foreldre et godt tilbud, og som i tillegg er sunne virksomheter med god økonomi, er bra både for barna og samfunnet.

Et debattinnlegg i denne avisen 12. oktober, signert skribent og mor Lina Aas-Eng, gir meg muligheten til å komme med noen viktige klargjøringer.

Barnehagesektoren er en suksesshistorie. Full utbygging, maksimalpris, et stort mangfold av ulike tilbud og mange fornøyde foreldre.

De private barnehagene er en viktig del av dette og har mye av æren for det tilbudet som i dag er bygget opp. Det gjelder alle typer private barnehager. Blant annet er det mer enn dobbelt så mange private som kommunale barnehager som tilbyr tilbud som gårdsbarnehager, idrettsbarnehager, kulturbarnehager og friluftsbarnehager. Dette er en del av den norske barnehagemodellen og noe jeg mener vi må ta vare på og utvikle videre.

Men flere tar nå til orde for å skille mellom ulike private aktører basert på eierskap. Det er vi i PBL kritiske til.

Det avgjørende bør ikke være om barnehagedriften er organisert som et aksjeselskap, stiftelse eller forening. Det som betyr noe for barn, foreldre og ansatte er om kvaliteten på tilbudet er godt og om forholdene og betingelsene for de ansatte er gode.

Det er de gode barnehagene vi trenger flere av, uavhengig av om barnehagen har eiere som skal ha avkastning på sin innsats, eller ikke.

Eierform, eller om det er en offentlig eller privat barnehage, er i seg selv ingen garanti for at midlene er brukt til det beste for barna.

Samtidig er vi opptatt av at det må være reguleringer i bransjen som sikrer at penger bevilget til barnehager kommer barna i barnehagene til gode, både i ulike private barnehager og i de kommunale barnehagene. Dette følger allerede av gjeldende lover og regler.

Likevel er vi glad for at regjeringen nå er i gang med en helhetlig gjennomgang av disse reguleringene, også de som kun gjelder private barnehager. Barnehageeiere skal ikke kunne berike seg på bekostning av tilbudet til barna og/eller betingelsene til de ansatte.

Agenda Kaupang har dokumentert at private barnehager sparer samfunnet for mer enn to milliarder kroner hvert år, sammenlignet med om kommunene skulle drevet de samme barnehagene. Det burde heller ikke være akseptert dersom offentlige barnehager sløser med ressursene gjennom å drifte dyrere og dårligere enn sine private konkurrenter.

Hos oss i PBL er det en forutsetning for medlemskap at barnehagen slutter seg til vår gode tariffavtale med fagforeningene, eller annen tariffavtale på samme nivå og med samme omfang.

Eventuelle useriøse aktører, uavhengig av barnehagens eierform, må avsløres og stilles til ansvar. Og dersom de ikke er villige til å rydde opp, får de finne seg noe annet å holde på med enn barnehage.

Slik må det være i en bransje som er finansiert av offentlige midler og som gir et tilbud til de minste og mest sårbare av oss.

Innlegget fra Aas-Eng inneholder flere påstander om PBL og PBLs medlemmer. De fleste er feil. Det er synd at skribenten fortsetter å spre myter om PBL som ikke samsvarer med virkeligheten.

For eksempel er det slik at blant de Aas-Eng omtaler som «små enkeltstående barnehager» er det også mange hundre aktører som har valgt å organisere driften i et aksjeselskap, en godt regulert og vanlig selskapsform i Norge.

Aas-Eng har i innlegget også tre konkrete utfordringer til undertegnede. Selv om jeg på ingen måte godtar de tendensiøse premissene som ligger til grunn for spørsmålene, vil jeg kommentere de kort.

Jeg kjenner meg ikke igjen i påstanden om at enkelte medlemmer i PBL overkjører andre deler av medlemsmassen. For øvrig har styret i PBL vært tydelig på at det før landsmøtet i 2019 skal være en helhetlig gjennomgang av PBLs vedtekter, som blant annet regulerer stemmegivning på landsmøtet. Denne prosessen starter nå, og vil blant annet bli løftet frem på et tjuetalls medlemsmøter landet rundt.

PBL er stolt over å representere alle typer private barnehager. Svært mye av det arbeidet som gjøres i PBL bidrar til å sikre at det også i fremtiden skal være mulig å drive mange ulike typer barnehager. PBL gir hjelp og rådgiving om drift av barnehager, tilbyr tilskuddskontroll, arrangerer kurs og konferanser, tilbyr produkter, tjenester og rabattavtaler og mye annet. Vårt brede tilbud er viktig for mange små barnehager og barnehager som driver alene.

Aas-Eng skriver i innlegget også om en sak som gjelder økonomisk tilsyn i Økernly barnehage. Etter vårt syn har Fylkesmannen i denne saken gjort flere avgjørende feil. Dersom Fylkesmannens vedtak blir stående, vil det ramme flere hundre barnehager, både små og store barnehager og selskaper, foreninger og stiftelser.

Vi har derfor bedt departementet vurdere lovanvendelsen i sakene og i tillegg sendt en begjæring om omgjøring til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, noe vi også har redegjort nærmere for på pbl.no.

PBL er opptatt av at pengene bevilget til barnehager skal komme barna i barnehagen til gode. Vi er glade for at eventuelle reelle eksempler på det motsatte blir avdekket og ryddet opp i. Dette er viktig for tilliten til barnehagene, men aller viktigst for at alle barna skal ha et godt tilbud i barnehagen.


nyemeninger meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!