ANNONSE

05-09-2012

Politiet til Alnabru?

For Jernbane er forskrekket over regjeringens beslutning om å legge beredskapssenter for politiet til Alnabru godsterminal. Fagbevegelsen er også sterkt kritiske.

For Jernbane mener regjeringens beslutning er forhastet og spør om den har utredet de langsiktige konsekvensene i tilstrekkelig grad - og i hvilken grad alternative lokaliseringer er vurdert for politiet.

Alnabru er selve navet i godstransporten på skinner i Norge. Godsmengdene ved de andre terminalene bestemmes ut fra kapasiteten her. Regjeringens mål i gjeldende transportplan (NTP 2010-2019) er en dobling av kapasiteten. Bygges politiets beredskapssenter på godsterminalen vil det sperre for et 3. byggetrinn og en mulig tredobling av godsmengden. Dermed vil punktum være satt.

Alnabru er optimalt plassert for å få mest mulig gods på skinner i Norge. Terminalen ligger midt i krysset for alle jernbanelinjene og veiene, midt i det største enkeltmarkedet for forbruksvarer i Norge og de store logistikkvirksomhetene er alle etablert i nærheten. Vi må ikke la terroristen Anders Behring Breivik få ødelegge dette. Han har ødelagt nok.

Vi spør hvorfor jernbanen skal være salderingsposten. Jernbanenettet i Norge er dårlig utbygd og ligger langt etter veinettet og lufthavnene. Hvorfor kan ikke politiets behov gå ut over noen andre? Hvorfor kan ikke regjeringen ekspropriere fra Vegvesenet, Oslo kommune eller annen, privat grunn?

I NTP går regjeringen inn for å bygge ut Alnabruterminalen, men i praksis har den stoppet planleggingen. De som jobbet med planene er nå satt på andre prosjekter. Terminalen er i dag nedslitt og teknisk foreldet, kapasiteten er fullt utnyttet.

Høy andel gods på bane er et forsvar for klima, trafikksikkerhet og nasjonaløkonomi. Energiforbruk og klimagassutslipp er lavere med tog enn trailer, det blir færre skadde og drepte i trafikken og en effektiv jernbane er den beste måten å overkomme Norges avstandsulemper og høye transportkostnader på.


Internasjonalen Arne Strand Radikale Røster Redaksjonens utvalgte innlegg Perspektiv Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. Blåmandag Grønn hverdag Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag. Ille til mote Anders Heger Diskuter nå Hege Ulstein Espen S. H. Rusdal Ivar A. Iversen Utvalgte innlegg Reidar Sollie Halvor Finess Tretvoll Henvisning 1 Henvisning 2 Cancun Til Dagsavisen.no Refleks Selvbilder Global Voldtekt Dagens leder

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!