ANNONSE
PÅ VENT: Hva mener egentlig byrådet med å sette planprosessen på Smestad på vent, spør innleggsforfatteren. FOTO: MIMSY MØLLER

PÅ VENT: Hva mener egentlig byrådet med å sette planprosessen på Smestad på vent, spør innleggsforfatteren. FOTO: MIMSY MØLLER

Vis bildetekst

12-09-2017

Planprosessen satt på vent?

Forslag i bystyret om å ta Smestad og Nedre Grefsen ut av kommuneplanen lyktes ikke.

Byrådet i Oslo behandlet i sitt møte den 6. september en rekke alternativer til justering av dagens kommuneplan der den borgerlige opposisjonen ønsket å få småhusområdene Smestad og Nedre Grefsen ut av den gjeldende planen. Med Rødt på vippen lyktes dette ikke.

Byrådet besluttet å sette planprosessen i enkelte områder på vent.

Hva mener egentlig byrådet med å sette Smestad på vent? Hvis jeg har forstått vedtaket i bystyret riktig fortsetter alt som før hva Smestad angår.

Inntil en revidert kommuneplan er klar og behandlet arbeider PBE på spreng etter den gjeldende kommuneplanen vedtatt i september 2015. I denne planen er Smestad besluttet fortettet med 100 % mot 24 % da området var under småhusplanen.

Byråd og PBE er enige om å utrede tre alternative forslag til områdereguleringsplaner for Smestad, 50 %, 75 % og 100 % utnyttelsesgrad. Parallelloppdrag er utsendt der konsulenter skal utrede 50 % og 75 % mens PBE selv utreder en plan med 100 % utnyttelse.

Alle alternativene vil medføre at de fleste husene, som er Smestadbeboernes hjem, må vekk. Noe av den verneverdige bebyggelse vil måtte spares. Det er jo hyggelig med et grendehus eller barnehage i Jugend-stil.

Mens loven krever konsekvensanalyser i forkant av store endringer av etablerte boområder, velger våre folkevalgte og PBE å gjøre dette i etterkant av en kostbar områdereguleringsprosess. Det er vanskelig for beboerne på Smestad å tro at etaten og byrådet vil lytte til beboere eller ta hensyn til resultatene av konsekvensanalyser når så mye ressurser er nedlagt i planarbeidet.

Det henvises stadig til den demokratiske prosess der beboerne skal bli hørt. Det skjer ikke. Beboerne på Smestad engasjerte seg allerede fra 2014 av og sendte sine synspunkter inn til det borgerlige byrådet uten at noen av våre synspunkter ble hørt. Denne trenden har fortsatt.

Undertegnede sitter i et grunneierforum eller samspillsgruppe, som PBE har valgt å kalle det. Her blir deltagerne informert om tanker PBE har om hvordan Smestad-området bør bli i fremtiden. Ingen diskusjoner eller utveksling av synspunkter skjer i disse møtene. Kun korte kommentarer fra deltagerne. Medvirkning kan man neppe snakke om. Hittil har det vært 3 slike møter.

Utbyggerne har hittil vist stor interesse for Smestadområdet. Mange boliger er solgt eller eierne har inngått opsjonsavtaler med utbygger.

Jeg er forundret over at partiet Rødt lot seg lede til en fortsatt utbyggerstyrt rasering av Smestad, for det er det som vil skje. Ingen tror vel at leiligheter på Smestad kommer i kategorien sosial boligbygging.

Om 2 år er det kommunevalg. Det nye byrådet skal behandle områdereguleringsplanen PBE til da har utarbeidet for Smestad. Vi beboere får sørge for at vi er nøye med hvem vi velger til et byråd i 2019.


nyemeninger Meninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!