ANNONSE

11-08-2017

Pensjonistreform må endres

Det var meget beklagelig at ingen av pensjonistenes organisasjoner eller partene i arbeidslivet var med i utformingen av fremtidige pensjonsvilkår.

I kommisjonen satt kun eksperter og politikere på høyt nivå i partiene. Da ble naturlig nok pensjonistene den tapende part.

I det nye Storting som velges i september 2017 må det tenkes nytt og dagens urimelige ordning må endres. Pensjonistene skal ikke fortsette å oppleve at realverdien og kjøpekraften av pensjonene reduseres. Alderspensjonen er ingen gave, den er forhåndsinnbetalt. Det må kreves at pensjonistene skal ha samme lønnsvekst som alle yrkesaktive. Avkortningen på 0,75 prosent ved regulering av pensjon skal fjernes. Pensjonistene skal ha tilbake forhandlingsrett over pensjon.

De partier som nå kan komme med garantier, fortjener støtte fra dagens ca. 860.000 pensjonister.


nyemeninger

Blir du med i debatten ?

Vi ønsker at Nye Meninger skal være en plattform for opplyst og engasjert debatt. Vær saklig og unngå personangrep. Overtramp vil føre til sletting og kan føre til utestenging. Les mer om retningslinjene våre her!